Luonnonvärit ja ympäristövastuullinen käsityön opetus : Värikartta ilmiölähtöiseen värjäykseen ja käsityömuotoiluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123136
Title: Luonnonvärit ja ympäristövastuullinen käsityön opetus : Värikartta ilmiölähtöiseen värjäykseen ja käsityömuotoiluun
Author: Vyyryläinen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123136
http://hdl.handle.net/10138/277568
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen aiheena on käsityöllinen värjäys luonnonväriaineilla käsityön opetuksen kontekstissa. Mielenkiinnon kohteena ovat suomalaisilla luonnonväriaineilla, peittavärjäyksellä saatava värivalikoima sekä ympäristökasvatuksen näkökulman hyödyntäminen, ilmiölähtöisen ja monialaisen opetussisällön rakentamisessa. Tavoitteena on helppo ja ympäristöystävällinen värjäysprosessi. Tutkimuksen tuloksena kokoan värikartan suomalaisista luonnonväreistä. Tutkimusaineistona on (N=178) suomalaisilla luonnonväriaineilla Tuusulassa 1970–1990-luvuilla käsityöllisesti värjättyä lankavyyhtiä ja niihin kuuluvat värjääjän muistiinpanot. Tutkin lankanäytteiden kuitusisällön mikroskoopin ja polttokokeiden avulla. Suomalaisia luonnonvärejä kuvaava värikartta on koottu aistinvaraisesti arvioimistani lankanäytteistä. Värikartan värit on määritetty spectrophotometrillä CIELab-värijärjestelmän mukaisiksi L* a* b*-arvoiksi. Värien digitaalinen käyttö käsitöiden suunnittelussa ja ideoinnissa mahdollistetaan muuttamalla värikartan arvot RGB ja CMYK-värikoodeiksi, joita kuvankäsittelyohjelmat ja tulostimet käyttävät. Värikartta ja värikoodit mahdollistavat ilmiölähtöisen opetuksen ja luonnonvärien käytön käsityömuotoilun prosessissa. Tutkimuksessa yhdistyivät jälkipositivistinen tutkimustraditio sekä laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistäminen. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä, jotka koskevat vain tässä tutkimuksessa mukana olleita lankoja, värjäyskemikaaleja ja värjäysmenetelmiä. Tutkimuksen tuloksena syntynyt villalankojen suomalainen värikartta on viitteellinen ja paikallista värivalikoimaa hyvin kuvaava. Se sisältää tyypillisiä ja luonnossa yleisesti saatavia keltaisia, punaisia, vihreitä, ruskeita ja tummia sävyjä. Suomessa esiintyvät, harvinaiset siniset väriaineet puuttuvat värikartan valikoimasta. Luonnonväriaineet ovat ympäristöystävällisiä. Värjäyksessä oleellista on vaarattomien apuaineiden ja kemikaalien valinta sekä luonnonpuretteiden suosiminen. Perinteistä ja työlästä värjäystekniikkaa voidaan soveltaa nykyaikaiseen, ympäristöarvot huomioivaan käsityön opetukseen käyttämällä helppoja työtapoja, kuten kylmäpuretus- ja kylmävärjäystekniikoita, kontakti- ja seisotusvärjäystä tai värjäämällä mikroaaltouunissa. Ympäristökasvatus on helppo yhdistää luonnonväriaineilla värjäämiseen, joka edellyttää luonnon uusiutuvien värinlähteiden ja jokamiehenoikeuksien tuntemusta. Käytännönläheinen toiminta, lähiympäristön kestävä hyödyntäminen sekä kokemus osallisuudesta ja vaikuttamisesta ympäristöasioihin tukevat oppilaan myönteistä luontosuhdetta myös käsityön opetuksessa.This study examines the technique of natural dyeing in the context of the craft teaching. This research explores the natural color chart of Finland’s nature in mordant dyeing of woolen yarns. The objective is to compile a selection of Finnish natural colors and colorants that are suitable and environmentally friendly in mordant dyeing procedure. In this research I explore also the phenomenon of multidisciplinary approach as a teaching method. The study combines a theory of natural dyes together with environmental education, craft design and modern ways of dyeing. The research is based on collection of natural dyed yarn samples and those related notes made by dyer. These woolen yarn samples were dyed in Southern Finland between decades 1970 and 1990 by one enthusiast. In classification of yarn samples I used qualitative methods to observe visual properties of these yarns. After evaluation the research material consisted of N=178 yarn and 20 different quality of woolen yarns. These 20 samples were tested under the microscope and by burning yarn samples to recognize fiber materials without lab circumstances. The color values were measured by spectrophotometer. These CIELAB codes helped me to find various hues for the color palette. With code numbers the use of colors is possible also in the digital environments like computer graphics. The digital use of colors in design is made possible by changing the color map values to RGB and CMYK color codes used by image editing software and printers. These codes enable the use of digital colors in teaching, design and printing. The study combines post-positivistic and qualitative research methods in the theoretical framework. All conclusions of the Finnish natural colors and colorants in this study are applicable only to the used research material and yarns that are researched. The analysis was conducted by one researcher only, which may have affected on the reliability and validity of the study. On a basic level the range of hues in Finnish color chart for woolen yarn contains yellow, red, green, brown and dark shades. Also, rare shades of blue are possible to find and dye with Finnish natural dyes, but those colors are not included in the color chart. I observed that natural dyes are suitable for environmental education when using natural or nontoxic mordant. Introduced color chart is intended to be used in craft teaching when design items and dye yarns for products made by hand. Environmental education and craft design are easy topics to combine with natural dyeing process in craft teaching. Practical activity, sustainable utilization of the surrounding environment, and the experience in engaging and influencing on environmental issues also support the student’s nature relations in the teaching of crafts.
Subject: käsityön opetus
luonnonväriaineet
värjäys
villa
ympäristökasvatus
kestävä kehitys
käsityömuotoilu
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vyyryläinen_Niina_Pro_gradu_2018.pdf 4.608Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record