Autismin kirjo ja koulutus : mitä tiedotusvälineet kertovat?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Holopainen, Anne
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201810243392
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277609
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimus on jatkoa Autismin mediakäsittely Helsingin Sanomissa -artikkelille (Pesonen, Itkonen, Nislin, 2017). Autismin kirjo nähdään tiedotusvälineissä usein varsin kielteisessä valossa. Medikalistinen näkökulma keskittyen oireisiin, diagnooseihin ja hoitoihin on ollut vallitseva. Tämän tutkimuksen tavoite oli toisaalta laajentaa, toisaalta syventää ilmiön tarkastelua keskittyen autismin kirjon representaatioon sanomalehdissä. Erityispedagogiikassa nykyisin vallitsevan inkluusioajattelun hengessä tutkimuksessa selvitetään, mitä painotuksia koulutuksen ja oppimisen sekä autismin kirjon uutisointiin liittyy ja miten erityispedagogiikkaan keskittyvät koulutusuudistukset ja kehittäminen ilmenevät autismin kirjon uutisoinnissa. Menetelmät. Tutkimusaineistona olivat Suomen kolmen suurimman sanomalehden, Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Turun Sanomien autismi-hakusanalla löydetyt digitaaliset uutisartikkelit vuosina 1995–2017. Artikkeleita oli yhteensä 456, joista koulutus ja oppiminen -teemaan sisällytettiin 109 kappaletta muodostaen varsinaisen tutkimusaineiston. Tutkimusajankohdan alku sijoitettiin alkamaan ennen perusopetuslain 628/1998 voimaantuloa, jolloin tuen tarpeesta riippumatta kaikki opiskelijat siirtyivät perusopetukseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä ja mediatutkimuksessa usein hyödynnettävää kehysanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusanalyysissä artikkelit sijoitettiin aihealueisiin, joita olivat opetusjärjestelyt, oppiminen, yhteiskunnalliset rakenteet, työelämä, kuntoutus ja esteettömyys. Artikkeleista valtaosa liittyi kuntoutukseen ja opetusjärjestelyihin, pienin osa esteettömyyteen. Kuntoutukseen kytkeytyvissä artikkeleissa lääketieteellinen lähestymistapa oli vallitsevin inklusiivisen tai vammaisuuden sosiaalisen mallin sijaan. Koulutuspoliittiset muutokset tai erityispedagogiset hankkeet eivät juurikaan nousseet esiin artikkeleissa. fi
dc.description.abstract Aims. The purpose of this follow-up study (Pesonen, Itkonen, Nislin, 2017) was to analyse how autism-spectrum disorder is represented in leading newspapers in Finland. The disorder is frequently perceived in rather negative light in media. Medical approach focusing on symptoms, diagnosis and treatment has been prevailing. The goals of this study were on one hand to broaden, on the other hand to deepen examination of the phenomenon focusing on representation of autism-spectrum in mass media. The study examines what perceptions of the disorder, education and learning are highligted in newspapers and how educational legislative reforms and development projects are represented in news regarding autism-spectrum disorder. Theoretical framework is based on inclusive education, social model of disability and medicalisation. Methods. The research material consisted of the three leading newspapers’ digital articles on the disorder found with the search word ”autism” during the period 1995─2017. Altogether 456 articles were identified; out of which 109 pieces were included into the education and learning category establishing the core research material. The research period was initiated prior to the Basic Education Law 628/1998 when all students regardless of the forms of support were transferred to mainstream education. The research methods were content analysis and framing analysis frequently applied in media studies. Results and Conclusions. In the research analysis news articles were placed in thematic categories that were teaching arrangements, learning, societal structures, working life, rehabilitation and accessibility. Majority of the articles focused on rehabilitation and teaching arrangements and minority on accessibility. Across the data focus was on medical aspects instead of inclusive or social model of disability. Articles did not report to a large degree on educational law reforms or special education development projects. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject autismin kirjo
dc.subject mediatutkimus
dc.subject erityispedagogiikka
dc.subject sosiaalinen vammaistutkimus
dc.title Autismin kirjo ja koulutus : mitä tiedotusvälineet kertovat? fi
dc.title.alternative Autism-spectrum disorder : What do the mass media tell us? en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka fi
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka en
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810243392

Files in this item

Files Size Format View
Holopainen_Anne_Pro_gradu_2018.pdf 1.446Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record