Lastentarhanopettajan työajan käyttö

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810193389
Title: Lastentarhanopettajan työajan käyttö
Author: Valppu-Virenius, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810193389
http://hdl.handle.net/10138/277635
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Pro gradu -työn tavoitteena oli selvittää miten paljon päiväkodeissa työskentelevät lastentarhanopettajat käyttävät aikaa erilaisiin työtehtäviin. Tutkimuksessa selvitettiin myös eri koulutustaustaisten lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien ajankäytön välisiä eroja. Tutkimus suoritettiin osana Helsingin yliopistossa tehtävää Eeva-Leena Onnismaan, Leena Tahkokallion ja Lasse Lipposen tutkimushanketta Koulutuksesta ammattiin siirtyminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajien työuralla, josta sain käyttööni osan keväällä 2012 tehdyn kyselyn aineistoa. Kyselyyn vastasi 491 lastentarhanopettajan tehtävissä toimivaa Helsingistä, Espoosta, Kauniaisista, Nurmijärveltä ja Vantaalta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, paljonko he käyttävät keskimäärin aikaa päivässä, viikossa tai kuukaudessa erilaisiin tehtäviin. Tehtävät oli etukäteen määritelty kysymyslomakkeella. Analyysia varten vastaukset muokattiin sellaiseen muotoon, että oli mahdollista vertailla keskenään erilaisiin tehtäviin viikoittain käytettävää aikaa. Harvemmin toistuvien tehtävien kohdalla vertailtiin niihin kuukausittain käytettävää aikaa. Tuloksia tarkasteltiin keskiarvoina ja mediaaneina. Kvantitatiivisen analyysin perusteella saatua käsitystä työtehtävistä täydennettiin avoimen kysymyksen kvalitatiivisella tarkastelulla. Tässä kysymyksessä vastaajia pyydettiin mainitsemaan työtehtäviä, jotka eivät heidän mielestään kuuluisi lastentarhanopettajalle. Kyselyn perusteella lastentarhanopettajat käyttävät suunniteltuun pedagogiseen toimintaan keskimäärin 4 tuntia 26 minuuttia ja tilanteesta tai lasten aloitteesta nousevaan pedagogiseen toimintaan 2 tuntia 58 minuuttia viikoittain. Toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun vastaajat käyttivät keskimäärin 1 tunnin 22 minuuttia viikoittaisesta työajasta. Tämä on 3,6 % viikkotyöajasta, alle puolet KVTES:issa määritellystä lastentarhanopettajan suunnitteluajasta (8 %). Perushoitoon ja lasten ulkoilun valvontaan kuluu puolestaan 14 tuntia 26 minuuttia viikossa. Siivous- ja puhtaanapitotehtäviin lastentarhanopettajalla menee viikoittain aikaa 1 tunti 48 minuuttia. Vastaajat eivät näe siivous ja puhtaanapitotehtävien kuuluvan lastentarhanopettajan tehtäviin. Vertailtaessa eri koulutustaustaisia vastaajia, lastentarhanopettajan koulutuksen saaneet käyttävät enemmän aikaan pedagogiseen toimintaan ja sen suunnitteluun ja valmisteluun kuin sosiaalialan koulutuksen saaneet. Erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU HEINI Valppu-Virenius (002).pdf 935.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record