Non-invasive optical characterization of protein corona formation on liposomes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810303461
Title: Non-invasive optical characterization of protein corona formation on liposomes
Author: Kari, Otto K.
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810303461
http://hdl.handle.net/10138/277661
Thesis level: master's thesis
Degree program: none
Specialisation: none
Discipline: Biofarmasia
Biopharmaceutics
Biofarmaci
Abstract: Nanolääkkeiden pinnalle elimistössä muodostuva biomolekyylikerros eli proteiinikorona vaikuttaa muun muassa jakautumiseen, toksisuuteen ja soluvuorovaikutuksiin. Koronan ominaisuuksien tuntemus jakautumisen eri vaiheissa on siten edellytys tehokkaampien ja turvallisempien nanolääkkeiden kehittämiselle, mutta kehitystyötä on hidastanut soveltuvien menetelmien puute. Turvallisuuden ja tehon ennakoinnin osalta on korostettu leimavapaiden in vitro -menetelmien tarvetta. Tutkielmassa kehitettiin multiparametriseen pintaplasmoniresonanssilaitteistoon ja laskennalliseen mallinnukseen perustuva menetelmä liposomien koronan tiheyden ja paksuuden määrittämiseen. Toisin kuin koronan tutkimiseen yleisesti käytetyt menetelmät, valoon perustuva kajoamaton ja leimavapaa menetelmä ei vaikuta koronan rakenteeseen. Näin voidaan tutkia myös löyhemmin sitoutuneista proteiineista muodostunutta pintakerrosta, mikä vastaa keskeisimpään kirjallisuuskatsauksessa todettuun menetelmäpuutteeseen. Menetelmää sovellettiin neljän biosensorille immobilisoidun liposomiformulaation pinnalle ihmisen seerumissa muodostuvan koronan tutkimiseen. Sen avulla oli mahdollista määrittää ensimmäistä kertaa tiiviin ja löyhän koronan tiheys ja paksuus laimentamattomassa seerumissa. Tulokset tukevat käsitystä ns. erotteluhypoteesin kuvaamasta erillisestä löyhästä proteiinikerroksesta ja avaavat uusia mahdollisuuksia sen biologisen merkityksen arviointiin. Lisäksi voitiin määrittää ensi kerran opsoniinimolekyylien sitoutumiskinetiikka liposomien pinnalle, minkä avulla voidaan arvioida nanolääkkeiden taipumusta poistua verenkierrosta ja aktivoida sisäsyntyinen immuunipuolustus. Menetelmä soveltuu siten liposomien koostumuksen ja pinta-arkkitehtuurin optimointiin prekliinisessä lääkekehitysvaiheessa.
Subject: protein corona
surface plasmon resonance
liposome
nanoparticle
nanomedicine
drug delivery


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record