Viherrevonhäntä ja kananhirssi vieraslajeina Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Kinnunen, Saara
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507211829
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/27811
dc.description.abstract Kasvit ovat kautta aikojen levinneet uusille elinpaikoille. Kasvin asettumista uuteen paikkaan voidaan tarkastella prosessina, jossa on erilaisia vaiheita ja eri vaiheissa eri tekijät ovat tärkeitä. Ilmasto ja erityisesti lämpötila vaikuttavat kasvien levinneisyyteen ja leviämiseen uusille paikoille ja siksi ilmaston lämpenemisen ennustetaan siirtävän kasvien levinneisyysalueita kohti pohjoista. On mahdollista, että Suomeenkin leviäisi etelämmästä muiden kasvien ohella haitallisia rikkakasvilajeja, kuten esimerkiksi viherrevonhäntä (Amaranthus retroflexus L.) ja kananhirssi (Echinochloa crus-galli L. Beauv.). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, selviävätkö viherrevonhäntä ja kananhirssi Suomessa pelto-olosuhteissa ja pohtia niiden vakiintumisen ja leviämisen mahdollisuuksia. Toinen tarkoitus oli selvittää ilmaston lämpenemisen vaikutusta näiden rikkakasvien kasvuun. Tutkimus suoritettiin kenttä- sekä kasvihuonekokeena. Viherrevonhäntä kasvoi pellolla hyvin huolimatta myöhäisestä itämisestä, mutta kananhirssi iti ja kasvoi pellolla huonosti. Kasvihuoneessa molemmat kasvoivat hyvin. Kilpailu vähensi viherrevonhännän ja kananhirssin vegetatiivista kasvua vain kasvihuoneessa, mutta siementuottoon kilpailu vaikutti sekä kasvihuoneessa että pellolla. Kasvihuoneessa korkeampi lämpötila ei vaikuttanut viherrevonhännän tai kananhirssin vegetatiiviseen kasvuun, mutta viherrevonhännän siementuotto parani lämpimämmässä. Lämpötilalla ei ollut vaikutusta kananhirssin siementuotantoon. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että viherrevonhäntä voi hyvinkin kasvaa Suomessa jo nykyisissä lämpötiloissa, mutta siementuotto ei välttämättä olisi varmaa. Viherrevonhäntä voisi näin ollen hyötyä tulevaisuuden pidemmästä kasvukaudesta. Kananhirssin osalta tulokset olivat ristiriitaiset ja ilmaston lämpenemisen vaikutuksia kananhirssiin on tämän tutkimuksen perusteella hankala arvioida. fi
dc.description.abstract Plants have always invaded to new locations. The invasion can be seen as a process that has several stages and in every stage different factors can be important. Climate and especially temperature affects on plant distribution and invasion and therefore climate change is predicted to shift plant distributions further north. As a consequence of climate change some harmful weeds, like redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli L. Beauv.), from southern regions could also spread to Finland. The aim of this study was to investigate the survival and growth of redroot pigweed and barnyard grass in field conditions in Finland and try to predict their establishment success and possible spread. Weeds were grown with maize in the field and in the greenhouse. Also the effect of climate warming was tested in the greenhouse. Redroot pigweed grew well in the field, despite its late emergence, but barnyard grass germinated and grew poorly. In the greenhouse they both grew well. Competition reduced the vegetative growth of redroot pigweeds and barnyard grass in greenhouse and it reduced seed production both in the field and in the greenhouse. In greenhouse, higher temperature did not cause any effects on the vegetative growth of redroot pigweed or barnyard grass, but redroot pigweed produced more seeds in the warmer temperature. Warmer temperature had no effect on barnyard grasses seed production. These results suggest that redroot pigweed could survive even in present climate conditions in Finland, but the seed production might be less certain. Redroot pigweed would probably benefit from the longer growing season of future. The results of barnyard grass were mixed and nothing certain can be said about its behavior in the future climate. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Amaranthus retroflexus
dc.subject Echinochloa crus-galli
dc.subject C4
dc.subject barnyard grass en
dc.subject alien plants en
dc.subject plant invasion en
dc.subject climate change en
dc.subject redroot pigweed en
dc.subject kananhirssi fi
dc.subject vieraslajit fi
dc.subject invaasio fi
dc.subject ilmastonmuutos fi
dc.subject viherrevonhäntä fi
dc.title Viherrevonhäntä ja kananhirssi vieraslajeina Suomessa fi
dc.title.alternative Redroot pigweed and barnyard grass as alien plants in Finland en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Växtproduktionsvetenskap (agroekologi) sv
dc.subject.discipline Plant Production Science (Agroecology) en
dc.subject.discipline Kasvintuotantotieteet (agroekologia) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211829

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GraduSaaraKinnunen.pdf 813.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record