Minkälaiset viisaudenhampaat poistetaan ensimmäiseksi nuorilta aikuisilta?

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808273031
Titel: Minkälaiset viisaudenhampaat poistetaan ensimmäiseksi nuorilta aikuisilta?
Författare: Bertell, Julia
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808273031
http://hdl.handle.net/10138/278332
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset viisaudenhampaat poistetaan suusta ensimmäiseksi ikävuosien 21 ja 24 välillä. Tutkimusaineisto on peräisin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä Helsingissä tehdystä, vuonna 2002 aloitetusta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suun terveyden seurantatutkimuksesta. Lopullinen otoskoko koostui 192 tutkittavasta, joiden keski-ikä ensimmäisen tutkimuskäynnin aikaan oli 20,7 ja toisen käynnin aikaan 23,7 vuotta. Tutkittavista 79 % oli naisia ja 21 % miehiä. Suun terveydentila tutkittiin kliinisesti ensimmäisen ja neljännen opiskeluvuoden lopussa. Kaikista tutkittavista otettiin leukojen panoraamaröntgenkuva ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Viisaudenhampaiden puhkeamisaste rekisteröitiin seuraavasti: puuttuu/poistettu, puhkeamaton, tunnusteltavissa viereisen hampaan distaalipinnalta, osa okklusaalipintaa näkyvissä, koko okklusaalipinta näkyvissä, kruunu osittain näkyvissä ja kruunu kokonaan näkyvissä eli täysin puhjennut. Aineisto analysoitiin Excelillä. Ryhmien väliset erot testattiin Khiin neliö -testillä. Seurannan aikana tutkittavilta poistettiin yhteensä 27 % kaikista suussa olleista viisaudenhampaista, joista 48 % oli yläleuasta ja 52 % alaleuasta. Seurannan aikana naisilta poistettiin enemmän viisaudenhampaita kuin miehiltä (31 % vs. 14 %; P<0.01). Alaleuasta poistettiin enemmän osittain puhjenneita viisaudenhampaita kuin yläleuasta (69 % vs. 41 %; P<0.01). Yläleuasta poistettiin enemmän täysin puhjenneita viisaudenhampaita kuin alaleuasta (35 % vs. 6 %; P<0.01). Johtopäätöksenä todetaan, että osittain puhjenneita alaviisaudenhampaita poistettiin paljon 21 ja 24 ikävuoden välillä, sillä ne aiheuttivat tässä iässä mahdollisesti runsaasti hoidontarvetta ja että naiset hoidattivat aktiivisemmin viisaudenhampaitaan kuin miehet. (200 sanaa)
Subject: third molar
eruption
extraction


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post