Matriksin metalloproteinaasi-8 : molekyylibiologiasta diagnostiikkaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808233006
Title: Matriksin metalloproteinaasi-8 : molekyylibiologiasta diagnostiikkaan
Author: Immonen, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808233006
http://hdl.handle.net/10138/278348
Thesis level: master's thesis
Abstract: Matriksin metalloproteinaasi-8 on pääasiassa ihmisen yleisimpien valkosolujen eli neutrofiilien tuottama entsyymi. MMP-8 varastoidaan solunsisäisissä rakkuloissa ja se vaatii aktivaation toimiakseen. Sen tehtävänä on mahdollistaa neutrofiilien kulku tulehdusalueelle soluväliainetta muokkaamalla. Aktivoitu MMP-8 pilkkoo tyypin I kollageenia ja muita soluväliaineen rakenneosia. MMP-8 on mukana monissa fysiologisissa ja patologisissa prosesseissa, kuten haavan paranemisessa, sikiön kehityksessä, sekä monissa sairauksissa kuten parodontiitissa ja sydän- ja verisuonisairauksissa ja syövässä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää MMP-8:n molekyylibiologista taustaa, kuten rakennetta, toimintaa ja genetiikkaa sekä MMP-8:n hyödyntämistä diagnostiikassa. Tieteelliset artikkelit kirjallisuuskatsaukseen kerättiin PubMed – tietokannasta. MMP-8:n toiminnan ymmärtäminen on olennaista, sillä se on selkeä edistävä tekijä monissa vakavissa sairauksissa. Tieteellisiä tutkimuksia MMP-8:sta löytyy vuosikymmenien ajalta ja ne vahvistavat käsitystä MMP-8:n laaja-alaisesta toiminnasta. Molekyylin eritys ja aktivaatio on tarkasti säädeltyä ja rajoitettu lähinnä tulehdusalueille. MMP-8:n estäjänä voi toimia TIMP (tissue inhibitors of metalloproteinase) – proteiiniperheen lisäksi muun muassa tetrasykliini-ryhmään kuuluvat antibiootit, kuten doksisykliini. MMP-8:n genetiikan tutkimus on vasta aluillaan, mutta joitain yhteyksiä MMP-8:n geenin variaatioiden eli polymorfismien ja parodontiitin ja peri-implantiitin välillä on kyetty löytämään. Tutkijat ovatkin kiinnostuneet MMP-8:sta diagnostisena apuvälineenä, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. MMP-8:aan liittyvää lisätutkimusta tarvitaan erityisesti, jotta elimistön eri nesteistä mitattavaa MMP-8-konsentraatiota voidaan soveltaa laajamittaisesti kliiniseen käyttöön eri tautitiloissa.
Subject: Matrix metalloproteinase-8
Function
Periodontitis
Cardiovascular disease
Genetic
Polymorphism


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record