Liikuntaa illanvirkuille : kronotyypin, liikunnan ja masennus- ja ahdistuneisuusoireiden väliset yhteydet nuoruudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808233013
Title: Liikuntaa illanvirkuille : kronotyypin, liikunnan ja masennus- ja ahdistuneisuusoireiden väliset yhteydet nuoruudessa
Author: Simpanen, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808233013
http://hdl.handle.net/10138/278350
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Ihmiset voidaan uni-valverytminsä perusteella jakaa kolmeen kronotyyppiluokkaan: aamu-, väli- ja iltatyyppeihin. Iltatyypeille näyttää kasautuvan monia terveysriskejä, ja heillä on myös havaittu olevan enemmän masennus- ja ahdistuneisuusoireilua. Tekijät kronotyypin ja mielenterveyden välillä ovat kuitenkin toistaiseksi epäselviä. Nuoruudessa iltakronotyyppi yleistyy, masennus- ja ahdistuneisuusoireet lisääntyvät ja fyysinen aktiivisuus vähenee. Nämä kehityksen mukanaan tuomat muutokset tekevät nuorista haavoittuvaisia negatiivisten kehityskulkujen alkamiselle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kronotyypin yhteyttä nuorten masennus- ja ahdistuneisuusoireisiin liikunnan medioimana sekä liikunnan yhteyttä masennus- ja ahdistuneisuusoireisiin kronotyypin medioimana. Lisäksi tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja. Menetelmät. Tähän poikkileikkaustutkimukseen osallistui yhteensä 997 16–17-vuotiasta helsinkiläisnuorta (63.8 % tyttöjä). Tutkimuksen aineisto oli osa suomalaista SleepHelsinki! -kohorttitutkimusta. Kronotyypin määrittämiseen käytettiin MCTQ:a. Masennusoireita arvioitiin BDI-II:lla ja ahdistuneisuusoireita GAD-7:lla. Liikunnan määrää arvioitiin liikunnan kokonaiskestolla (h) kuukaudessa. Epäsuorien yhteyksien tutkimiseen käytettiin bootstrap-mediaatioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Iltatyyppi oli yhteydessä nuorten korkeampiin masennus- ja ahdistuneisuusoireisiin, mutta liikunta ei medioinut tätä yhteyttä, kun otettiin huomioon univaje, tupakointi ja alkoholin käyttö. Kronotyyppi sen sijaan medioi liikunnan ja masennus- ja ahdistuneisuusoireiden välistä yhteyttä. Liikunnan määrän sijaan tulisi kiinnittää huomiota iltatyyppien liikunnan muotoon, kokonaisvaltaiseen elämäntapojen parantamiseen, uni-valverytmin aikaistamiseen ja sosiaalisen tuen lisäämiseen sukupuoli huomioiden.Aims. Individuals can be divided into three chronotypes based on their preferred timing of sleep and activity: morning-, neither- and evening-type. Evening-type has been associated with many health-related risks and higher depressive and anxiety symptoms (DA symptoms), but the underlying mechanisms remain unclear. In adolescence evening-type becomes more common, DA symptoms increase and physical activity decreases. The aim of this study is to examine the mediational associations between chronotype, exercise and DA symptoms in adolescence. Furthermore, the differences between genders are examined. Methods. The data used was from a Finnish cohort study SleepHelsinki!. 997 16‒17-years old adolescents (63.8% girls) participated in the study. Chronotype was assessed with MCTQ. BDI-II and GAD-7 were used to assess DA symptoms respectively. The amount of exercise was measured as hours per month. Mediation analysis with bootstrapping was used to examine the indirect associations between variables. Results and Conclusions. Evening-type was associated with higher DA symptoms, but exercise did not mediate this association when sleep loss, smoking and alcohol consumption were taken into consideration. Instead chronotype mediated the association between exercise and DA symptoms. According to these results the amount of exercise is not that relevant in the association. Instead more important is to concentrate on the type of exercise and to enhance the lifestyle of evening-types in other ways e.g. increasing social support considering gender differences.
Subject: kronotyyppi
uni-valverytmin preferenssi
masennus
ahdistuneisuus
liikunta
nuoruus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Simpanen_Sonja_Pro_gradu_2018.pdf 598.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record