Prevalence of psychiatric diagnoses among reform school population : a register-based follow-up study

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Koivukangas, Jenny
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201810193388
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/278374
dc.description.abstract Tavoitteet Koulukotiin sijoitetut nuoret ovat erityinen ryhmä, jolla riski elämän läpi jatkuviin ongelmiin on suuri. Aiemmat psyykkistä sairastavuutta koskevat tutkimukset ovat antaneet viitteitä monenlaisista ongelmista koulukotipopulaatiossa, mutta kattavampaa tietoa tarvitaan. Tässä seurantatutkimuksessa selvitetään psykiatristen diagnoosien yleisyyttä viidessä koulukotitaustaisessa kohortissa. Häiriöiden yleisyyttä verrataan myös kaltaistettuun yleisväestöotokseen. Metodit Otos koostui viidestä täysin kattavasta kohortista, sisältäen yhteensä 1099 henkilöä, jotka olivat sijoitettuina koulukotiin vuonna 1991, 1996, 2001, 2006 tai 2011. Tiedot psykiatrisista diagnooseista saatiin hoitoilmoitusrekisteristä ja ne luokiteltiin kahdeksaan diagnoosikategoriaan. Koulukotitaustaisia henkilöitä verrattiin yleisväestöotokseen (n = 5437), joka oli iän, sukupuolen ja syntymäpaikan osalta kaltaistettu. Seuranta-aika oli 18‒38 vuotta. Tulokset Koulukotitaustaisista henkilöistä 57.4%:lla oli ainakin yksi diagnoosi seuranta-aikana, yleisväestössä vastaava luku oli 6.8%. Koulukotitaustaisista 30.1%:lla oli käytöshäiriö ja ADHD -kategorian diagnoosi, 26.4%:lla päihdehäiriö, 16.7%:lla mielialahäiriö, 9.7%:lla persoonallisuushäiriö, 8.1%:lla skitsofreniaspektrin häiriö, 7.0%:lla kehitysvamma, 5.8%:lla psyykkisen kehityksen häiriö, ja 8.1%:lla muu lapsuusajan häiriö. Kaikki häiriöt olivat merkitsevästi yleisempiä koulukotitaustaisilla kuin verrokkiryhmällä. Johtopäätökset Nämä tulokset vahvistavat aiempaa tietoa siitä, että erilaiset psykiatriset häiriöt ovat hyvin yleisiä koulukotipopulaatiossa, ja että ongelmat jatkuvat myös koulukodin jälkeen. Tulokset kertovat koulukotitaustaisten henkilöiden pitkäkestoisen tuen tarpeesta. fi
dc.description.abstract Objectives Adolescents placed in reform schools (RS) are a special group with a risk for many types of lifetime problems. Previous studies on psychiatric morbidity among RS population indicate a wide spectrum of disorders among this population, but more representative information is needed. This follow-up study investigates the prevalence of psychiatric diagnoses among five cohorts of individuals with a history of RS placement. The prevalence rates are also compared to a matched general population sample. Methods The study sample consisted of a complete national cohort of all 1099 people placed in a reform school on the last day of the years 1991, 1996, 2001, 2006 or 2011, and information on psychiatric diagnoses, grouped into eight categories, was collected from the care register of specialized health care. The reform school subjects were compared to a population control group (n = 5437) matched by age, sex and place of birth, the follow-up time being 18 to 38 years. Results Among the individuals with a RS background, 57.4% had at least one diagnosis during the follow-up time, compared to 6.8% among the controls. 30.1% were diagnosed with conduct disorder and ADHD -category diagnosis, 26.4% with substance use disorder, 16.7% with affective disorder, 9.7% with personality disorder, 8.1% with schizophrenia spectrum disorder, 7.0% with mental retardation, 5.8% with disorder of psychological development, and 8.1% with other childhood disorder. All diagnoses were significantly more prevalent among the RS than control group. Conclusions The results of this study contribute to the earlier knowledge indicating that different psychiatric disorders are highly prevalent in RS population and that problems persist also after RS, reminding about the continuous need for support in this population. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject reform school
dc.subject conduct disorder
dc.subject child welfare services
dc.subject delinquency
dc.subject koulukoti
dc.subject käytöshäiriö
dc.subject lastensuojelu
dc.subject nuorisorikollisuus
dc.title Prevalence of psychiatric diagnoses among reform school population : a register-based follow-up study en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810193388

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koivukangas_Jenny_Pro_gradu_2018.pdf 874.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record