Effects of the sense of coherence on long-term breast cancer survivors’ health-related quality of life

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812143735
Title: Effects of the sense of coherence on long-term breast cancer survivors’ health-related quality of life
Author: Vähäaho, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812143735
http://hdl.handle.net/10138/278405
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Suomessa elää 60 000 rintasyöpädiagnoosin saanutta naista. Sairastuneista 90.6 % on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosin saamisesta. Tiedetään, että syöpään sairastuminen ja syövän hoidot voivat heikentää rintasyöpäpotilaiden elämänlaatua. Tämä tutkimus on osa prospektiivista kontrolloitua Breast cancer and exercise (BREX) -pitkittäistutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää liikuntaintervention vaikutuksia rintasyöpäpotilaiden osteoporoosin ehkäisyyn ja elämänlaatuun. Tämän pro gradun tarkoituksena on tutkia, miten koherenssin tunne vaikuttaa rintasyövästä selvinneiden naisten elämänlaatuun. Menetelmät: Tutkimuksessa käytettiin viiden vuoden pitkittäisaineistoa. Otokseen kuului 537 rintasyövästä selvinnyttä naista, joista 406 sisältyi analyyseihin. Koherenssia arvioitiin Orientation to Life Questionnairen lyhytversiolla (SOC-13) kolmen vuoden seurannan kohdalla. Syöpään liittyvää elämänlaatua mitattiin European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) version 3, -mittarilla sekä yleistä elämänlaatua 15D-mittarilla kolmen ja viiden vuoden seurannoissa. Koherenssin vaikutusta elämänlaatuun tutkittiin logistisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Koherenssi ennusti sekä syöpäsairauteen liittyvää että yleistä elämänlaatua molemmissa seurantavaiheissa (p < .001). Koherenssi oli voimakkaimmin yhteydessä yleiseen elämänlaatuun, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä emotionaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn. Heikko koherenssin tunne voi heikentää syöpään liittyvää ja yleistä elämänlaatua syöpähoitojen jälkeen. Vahva koherenssin tunne voi edistää rintasyövästä selvinneiden naisten sopeutumisprosessia. Tulevaisuudessa SOC-13 voi olla hyödyllinen seulontatyökalu elämänlaadun kartoittamisessa sekä psykososiaalisen hoidon suunnittelussa rintasyöpäpotilailla.Background and objectives: Currently in Finland, there are over 66 000 women living with breast cancer. The five-year survival rate is 90.6 %. Breast cancer and its treatments are known to impair patients’ health-related quality of life (HRQoL). The current study is a part of an open prospective randomized Breast cancer and exercise (BREX) -study in Finland conducted to investigate whether supervised exercise training shortly after the adjuvant treatments of breast cancer patients could prevent osteoporosis and improve patient’s quality of life. This master thesis examines cross-sectional and prospective associations between the sense of coherence (SOC) and the HRQoL of breast cancer survivors. Methods: 537 long-term breast cancer survivors and controls who participated in a prospective randomized physical exercise intervention with twelve months of supervised exercise training were followed up five years. 406 participants who finished the 5-year follow-up and filled the SOC questionnaire were included in the final analyzes. The SOC was measured by 13-item Finnish and Swedish short forms of Orientation to life Questionnaire (SOC-13) at 3 years. Cancer-specific HRQoL was measured by the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) version 3 and general HRQoL by the 15D. Associations between the SOC and the HRQoL were studied by logistic regression analyze. Results and conclusion: The SOC was associated with the cancer-specific and the general HRQoL at the 3-year (p < .001) and at the 5-year follow-up (p < .001). The relationship was the most significant for the general HRQoL, global health / quality of life and emotional and cognitive functions. Weak SOC increases the risk of low cancer-specific and low general HRQoL after the adjuvant treatments of breast cancer. Strong SOC as an inner resource may serve as a protective psychological factor in the adaptation process of breast cancer survivors. The SOC-13 questionnaire might be useful in targeting patients vulnerable to decrease in the HRQoL and in planning psychosocial interventions.
Subject: breast cancer
oncology
sense of coherence
health-related quality of life
age
education
cohabiting
comorbidity
smoking
obesity
fatigue
depression


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record