Assessing factors correlating with increased liver fibrosis using transient elastography

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812143723
Title: Assessing factors correlating with increased liver fibrosis using transient elastography
Author: Kallio, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812143723
http://hdl.handle.net/10138/278408
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma

Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Alkoholiin liittymätön rasvamaksatauti (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) on yleisin maksasairaus länsimaissa. Rasvamaksatauti on yleisnimitys tautikirjolle, joka ulottuu pelkästä maksan rasvoittumisesta (vähintään 5-10 %:ssa maksasoluista todetaan makrovesikulaarista rasvoittumista) aina alkoholiin liittymättömään rasvamaksatulehdukseen asti (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH). Etenkin rasvamaksatulehdukseen voi liittyä myös maksan fibrotisoitumista eli normaalin maksasolukon korvautumista arpikudoksen kaltaisella kollageenipitoisella sidekudoksella. Fibrotisoitumisen viimeinen vaihe tunnetaan maksakirroosina, jolloin maksan toimintakyky on jo selkeästi alentunut. Rasvamaksatauti myös itsessään altistaa maksasyövälle ja lisää kokonaiskuolleisuutta. Rasvamaksatulehdus ja maksan fibrotisoituminen voidaan diagnosoida maksabiopsialla. Maksan fibrotisoitumisen astetta on kuitenkin myös mahdollista arvioida mittaamalla maksan jäykkyys ei-invasiivisesti elastografian avulla, sillä mitä enemmän maksassa on arpikudosta, sitä jäykempi se on. Selvitimme mitkä fysikaaliset ja biokemialliset muuttujat liittyivät lisääntyneeseen maksan jäykkyyteen elastografialla arvioituna 89 potilaan aineistossa. Niin sanottu Homeostasis model assessment- insuliiniresistenssi-indeksi (HOMA-IR) korreloi voimakkaimmin lisääntyneen maksan jäykkyyden kanssa niin lineaarisissa kuin logistisissakin regressiomalleissa. Tätä indeksiä voisikin helposti monitoroida potilailta ja saada täten alustavaa arviota potilaan maksan fibrotisoitumisen tilasta. Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osiossa esittelin erilaisia ei-invasiivisia keinoja maksan fibrotisoitumisen arvioimiseksi käyttämämme elastografian ohella. Tämän lisäksi kävin läpi tutkimuksia, joissa oli arvioitu mitkä tekijät mahdollisesti ennustavat maksan fibrotisoitumista ja sen etenemistä. Tutustuin myös tutkimuksiin joissa arvioitiin elastografian tarkkuutta ei-invasiivisena keinona arvioida maksan fibrotisoitumisen astetta.Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common liver disease in the Western world covering a range from hepatic steatosis to steatohepatitis (NASH) with or without fibrosis. In a substantial number of patients, steatosis progresses to NASH, which is characterized by inflammation and cell death. Fibrosis increases risk of cirrhosis and overall mortality. NAFLD predisposes to hepatocellular carcinoma. NASH and fibrosis can be diagnosed in liver biopsy. However, non-invasive transient elastography can be used to measure liver stiffness as an estimate for fibrosis. We assessed which physical and biochemical variables associated with liver stiffness measured with transient elastography in 89 subjects. Homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) had the strongest association with increased liver stiffness in both linear and logistic regression models. It could easily be monitored in patients and used to get initial information on increased liver stiffness. In the literature review, I searched studies examining factors predicting advanced liver fibrosis and evaluated studies that had assessed the accuracy of transient elastography as a non-invasive method.
Subject: Non-alcoholic fatty liver disease
Fibrosis
Elasticity imaging techniques


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record