Henkilökeskeisyyden ehdot. Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen arviointi

Visa fullständig post

Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018113049563

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Henkilökeskeisyyden ehdot. Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen arviointi
Författare: Åkerblad, Leena; Haapakoski, Kaisa; Tolvanen, Asko; Mäntysaari, Mikko; Ylistö, Sami; Kannasoja, Sirpa
Datum: 2018
Språk: Suomi
Tillhör serie: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 154
ISBN: 978-952-284-054-7 (nid.)
978-952-284-055-4 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/278892
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018113049563
Abstrakt: Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys yhdistää kuntoutustarveselvityksen ja kuntoutustutkimuksen, jotka olivat aiemmin erillisiä palveluita. Tässä tutkimuksessa ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluprosessia tarkastellaan erityisesti palveluun ohjautumisen, oikea-aikaisuuden ja toimivuuden näkökulmista. Tutkimuksen aineiston muodostavat kysely palveluun osallistuneille (n = 352) ja tapaustutkimusaineisto, joka koostuu kuntoutujien haastatteluista ja heidän asiakirjoistaan (n = 8) sekä kuntoutu­jien omaohjaajien (n = 5) ja lähettävien tahojen (n = 4) haastatteluista. Kuntoutusselvitykseen osallistuneiden työ- ja opiskelukyky vaikuttivat yleisesti heikoilta. Osallistujat ohjautuivat palveluun useimmiten Kelan, TE-toimiston tai työvoiman palvelupisteen aloitteesta, harvemmin omaehtoisesti. Noin puolet kyselyyn vastanneista koki osallistuneensa palveluun itselleen sopivaan aikaan. Kokemus sopivasta ajoituksesta oli yhteydessä positiiviseen arvioon kuntoutusyksikön onnistumisesta sekä suunnitelmien parempaan toteutumiseen. Palvelun toimivuuden ja henkilökeskeisyyden toteutumisen kannalta olennaista oli se, että kuntoutusselvityksellä oli myös osallistujien elämänlaatua tai työelämäosallisuutta parantava käyttöarvo, ei ainoastaan järjestelmälähtöinen itseisarvo. Tässä keskeistä oli ymmärrettävän tiedon välittäminen, palvelun vastaaminen kuntoutujan tarpeisiin, ammatillisen kuntoutussuunnitelman käyttöarvo, kuulluksi tulemisen kokemus sekä tuen jatkuvuus. Tulosten mukaan huomiota tulee kiinnittää seuraaviin kysymyksiin: Miten voidaan varmistaa, että kuntoutusselvitys on helposti lähestyttävä palvelu, josta osallistujat saavat tietoa etukäteen? Miten palvelu saadaan vastaamaan kuntoutujien erilaisiin tarpeisiin siten, että he kokevat sen henkilökohtaisesti merkitykselliseksi? Miten voidaan varmistaa järjestelmä- ja organisaatiorajat ylittävä tuki ammatillisen kuntoutusselvityksen jälkeen siten, että palvelulla olisi myös pitkäaikaisvaikutuksia?
Beskrivning: 137 s.
Subject: ammatillinen kuntoutus
kuntoutujat
työkyky
opiskelukyky
arviointi
interventio
prosessit
kokemukset
osallisuus
elämänlaatu
saavutettavuus
Beställningens pris: 38 euroa


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tutkimuksia154_saavutettava.pdf 1.448Mb PDF Granska/Öppna
Tutkimuksia154LIITTEET_saavutettava.pdf 451.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post