Texts "Con and Pro" : The Early Modern Medical Controversy over Tobacco

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-38-7
Title: Texts "Con and Pro" : The Early Modern Medical Controversy over Tobacco
Author: Ratia, Maura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages, English philology
Publisher: Uusfilologinen yhdistys, Helsinki
Date: 2011-10-22
Belongs to series: Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki - URN:ISSN:0355-0192
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-38-7
http://hdl.handle.net/10138/27890
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The habit of "drinking smoke" , meaning tobacco smoking, caused a true controversy in early modern England. The new substance was used both for its alleged therapeutic properties as well as its narcotic effects. The dispute over tobacco continues the line of written controversies which were an important means of communication in the sixteenth and seventeenth century Europe. The tobacco controversy is special among medical controversies because the recreational use of tobacco soon spread and outweighed its medicinal use, ultimately causing a social and cultural crisis in England. This study examines how language is used in polemic discourse and argumentation. The material consists of medical texts arguing for and against tobacco in early modern England. The texts were compiled into an electronic corpus of tobacco texts (1577 1670) representing different genres and styles of writing. With the help of the corpus, the tobacco controversy is described and analyzed in the context of early modern medicine. A variety of methods suitable for the study of conflict discourse were used to assess internal and external text variation. The linguistic features examined include personal pronouns, intertextuality, structural components, and statistically derived keywords. A common thread in the work is persuasive language use manifested, for example, in the form of emotive adjectives and the generic use of pronouns; the latter is especially pronounced in the dichotomy between us and them. Controversies have not been studied in this manner before but the methods applied have supplemented each other and proven their suitability in the study of conflictive discourse. These methods can also be applied to present-day materials.Väitöskirjani käsittelee Englannissa 1500- ja 1600-luvuilla käytyä polemiikkia tupakan terveysvaikutuksista. Tuohon aikaan tieteellinen ajattelu oli murrosvaiheessa ja empirismi alkoi vähitellen korvata aikaisempaa auktoriteettiuskoon pohjaavaa skolastista traditiota. Tehokkaista lääkeaineista oli kova pula, ja Amerikan mantereelta etsittiin innokkaasti uusia rohtoja ja yrttejä. Intiaanien käyttämä tupakka oli yksi näistä. 1500-luvun loppuun mennessä enemmistö kasvi- ja lääketieteilijöistä piti tupakkaa kauan odotettuna ihmelääkkeenä. Tupakan käyttö joka vaivaan sekä yhä enenevässä määrin nautintoaineena sai kuitenkin osakseen ankaraa kritiikkiä ja näin tupakkakiista sai alkunsa. Materiaalini koostuu erilaisista tupakkaa käsittelevistä teksteistä (vuosilta 1577 1670), tieteellisistä artikkeleista, pamfleteista ja kasvioista. Tekstilajit eivät ole vakiintuneita ja tekstiaines sisältää tieteellisen argumentaation lisäksi esimerkiksi runsaasti kerronnallisia osioita ja reseptejä. Väitöskirjassani tutkin korpuslingvistiikan keinoin tekstien sisäistä ja tekstien välistä vaihtelua. Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia ovat persoonapronominien kautta välittyvät ryhmäsuhteet, jotka välittävät ideologisia merkityksiä, esimerkiksi me vastaan muut vastakkainasettelussa. Monikon ensimmäinen persoonapronomini we on keskeinen, koska se paljastaa, ketkä lasketaan ryhmään kuuluviksi, ja sen viittaussuhteet vaihtelevat merkittävästi tekstien välillä. Pronominia they käytetään teksteissä usein kuvaamaan jonkinlaista toiseutta, ja sen tiheä käyttö, etenkin negatiivisten adjektiivien kanssa, on erittäin tehokas retoriikan keino. Tekstien välisten suhteiden ja viitteiden analyysi osoitti, että kirjoittajat lainasivat ja kopioivat toisiltaan vapaasti sekä muokkasivat muiden tekstejä omikseen. Potilaskertomuksen tyyppisiä tarinoita käytettiin yleisesti tekstien todistusvoiman lisäämiseen. Rakenteen analyysi paljasti sen, miten vasta kehittymässä olevat lääketieteen genret lainasivat rakenteita jo vakiintuneemmilta genreiltä, etenkin kasvioilta. Avainsanat, eli tilastollisesti erittäin yleiset sanat paljastivat tupakkaan kriittisesti suhtautuvien kirjoittajien viljelevän paljon negatiivisia adjektiiveja, mikä kertoo tunteisiin vetoavasta kirjoitustyylistä. Käyttämäni metodit soveltuvat myös nykykielen tutkimukseen.
Subject: englantilainen filologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record