Tasa-arvoa talousarvioon : Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/278906

Citation

Elomäki , A & Ylöstalo , H M 2018 ' Tasa-arvoa talousarvioon : Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi ' Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 52 , Vuosikerta. 2018 , Valtioneuvoston kanslia .

Title: Tasa-arvoa talousarvioon : Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi
Author: Elomäki, Anna; Ylöstalo, Hanna Maarit
Contributor organization: Tutkijakollegium
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2018-09-04
Language: fin
Number of pages: 212
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-603-4
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/278906
Abstract: Talousarvion laadintaan tarvitaan sukupuolinäkökulmaa, sillä talousarvio ja muut julkiseen talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri mies- ja naisryhmiin eri tavoin ja voivat joko edistää tai heikentää tasaarvoa. Tasa-arvoa talousarvioon -tutkimushankkeessa 1) selvitettiin talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin hyviä käytäntöjä muissa maissa, 2) kehitettiin menetelmiä talousarvion sukupuolivaikutusten arviointiin ja arvioitiin menetelmiä hyödyntäen Juha Sipilän hallituksen talousarvioiden suoria ja epäsuoria sukupuolivaikutuksia, 3) tehtiin suosituksia talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiseksi Suomen valtionhallinnossa. Tutkimushankkeessa on kehitetty tasa-arvotutkimukseen, taloustieteelliseen tutkimukseen ja mikrosimulointiosaamiseen perustuen menetelmiä vero- ja etuusmuutosten, julkisen palveluiden muutosten ja työllisyysvaikutusten sukupuolinäkökulmaiseen arviointiin. Sekä menetelmät että niihin perustuvat arvioinnit ottavat sukupuolen ohella huomioon muita tekijöitä, kuten iän, tulotason ja perhetyypin. Tutkimushankkeen viisi laajaa suositusta sukupuolitietoisen budjetoinnin ja talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ovat: 1) Lanseerataan sukupuolitietoisen budjetoinnin käsite; 2) Kytketään sukupuolitietoinen budjetointi kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin tasa-arvotavoitteisiin; 3) Laajennetaan sukupuolivaikutusten arviointi lakiesityksistä koko laajaan talousarvioprosessiin; 4) Raportoidaan talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksista systemaattisesti; 5) Tuetaan sukupuolitietoista budjetointia poliittisesti ja valtionhallinnon sisällä.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
511 Kansantaloustiede
5141 Sosiologia
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
52_2018_Tasa_arvoa_talousarvioon_2.pdf 2.103Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record