Tasa-arvoa talousarvioon : Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi

Show simple item record

dc.contributor.author Elomäki, Anna
dc.contributor.author Ylöstalo, Hanna Maarit
dc.date.accessioned 2018-12-20T14:10:03Z
dc.date.available 2018-12-20T14:10:03Z
dc.date.issued 2018-09-04
dc.identifier.citation Elomäki , A & Ylöstalo , H M 2018 ' Tasa-arvoa talousarvioon : Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi ' Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 52 , Vuosikerta. 2018 , Valtioneuvoston kanslia .
dc.identifier.other PURE: 122229657
dc.identifier.other PURE UUID: b9a89d01-ab41-430f-abed-4eb340161a44
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-5048-5622/work/51991311
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/278906
dc.description.abstract Talousarvion laadintaan tarvitaan sukupuolinäkökulmaa, sillä talousarvio ja muut julkiseen talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri mies- ja naisryhmiin eri tavoin ja voivat joko edistää tai heikentää tasaarvoa. Tasa-arvoa talousarvioon -tutkimushankkeessa 1) selvitettiin talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin hyviä käytäntöjä muissa maissa, 2) kehitettiin menetelmiä talousarvion sukupuolivaikutusten arviointiin ja arvioitiin menetelmiä hyödyntäen Juha Sipilän hallituksen talousarvioiden suoria ja epäsuoria sukupuolivaikutuksia, 3) tehtiin suosituksia talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiseksi Suomen valtionhallinnossa. Tutkimushankkeessa on kehitetty tasa-arvotutkimukseen, taloustieteelliseen tutkimukseen ja mikrosimulointiosaamiseen perustuen menetelmiä vero- ja etuusmuutosten, julkisen palveluiden muutosten ja työllisyysvaikutusten sukupuolinäkökulmaiseen arviointiin. Sekä menetelmät että niihin perustuvat arvioinnit ottavat sukupuolen ohella huomioon muita tekijöitä, kuten iän, tulotason ja perhetyypin. Tutkimushankkeen viisi laajaa suositusta sukupuolitietoisen budjetoinnin ja talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ovat: 1) Lanseerataan sukupuolitietoisen budjetoinnin käsite; 2) Kytketään sukupuolitietoinen budjetointi kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin tasa-arvotavoitteisiin; 3) Laajennetaan sukupuolivaikutusten arviointi lakiesityksistä koko laajaan talousarvioprosessiin; 4) Raportoidaan talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksista systemaattisesti; 5) Tuetaan sukupuolitietoista budjetointia poliittisesti ja valtionhallinnon sisällä. fi
dc.format.extent 212
dc.language.iso fin
dc.publisher Valtioneuvoston kanslia
dc.relation.ispartofseries Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
dc.relation.isversionof 978-952-287-603-4
dc.rights unspecified
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 517 Valtio-oppi, hallintotiede
dc.subject 511 Kansantaloustiede
dc.subject 5141 Sosiologia
dc.title Tasa-arvoa talousarvioon : Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi fi
dc.type Työpaperi
dc.contributor.organization Tutkijakollegium
dc.relation.issn 2342-6799
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
52_2018_Tasa_arvoa_talousarvioon_2.pdf 2.103Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record