Yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyn soveltuminen yksityishenkilön velkajärjestelyyn

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203750
Title: Yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyn soveltuminen yksityishenkilön velkajärjestelyyn
Author: Alho, Katri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203750
http://hdl.handle.net/10138/279430
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (25.1.1993/57) tuli voimaan 8.2.1993. Lakia säädettäessä yksityishenkilön velkajärjestelyn päätavoitteeksi asetettiin yksityishenkilön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja korjaaminen. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä voitiin järjestellä vain yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan yksityistalouteen liittyviä velkoja. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien velat jaoteltiin yksityistalouteen ja elinkeinotoimintaan liittyviin velkoihin. Elinkeinotoiminnasta peräisin olevat velat voitiin järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä vain, jos elinkeinotoiminta oli lopetettu. Muut elinkeinotoimintaan liittyvät velat oli rajattu yksityishenkilön velkajärjestelyn ulkopuolelle. 1.1.2015 alkaen yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien on ollut mahdollista saada myös elinkeinotoimintaan liittyvät velkansa järjesteltyä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Yksityishenkilön velkajärjestelylain 7 lukuun lisättiin säännökset siitä, milloin yksityiset elinkeinon- ja ammatinharjoittajat voivat saada elinkeinontoimintansa velat järjesteltyä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää ja parantaa yksityisten elinkeinonharjoittajien asemaa ja helpottaa yksityisten elinkeinonharjoittajien pääsyä yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Tutkimus käsittelee yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan velkojen sisällyttämistä yksityishenkilön velkajärjestelyn piiriin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, soveltuuko yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen yksityishenkilön velkajärjestelylle asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimuksen keskeisimmät tutkimuskohteet ovat laki yksityishenkilö velkajärjestelystä ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamista valmistelleiden työryhmien antamat mietinnöt. Niiden avulla on pyritty selvittämään yksityishenkilön velkajärjestelyn tavoitteita ja sen taustalla vaikuttavia ideologioita. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien soveltuvuutta yksityishenkilön velkajärjestelyyn on pyritty selvittämään myös vertailemalla yksityishenkilön velkajärjestelyä yrityssaneeraukseen ja konkurssiin. Tutkielmassa päädytään toteamaan, että yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoimintaan liittyvät velat voitiin sisällyttää yksityishenkilön velkajärjestelyyn ilman, että se aiheutti ristiriitaa yksityishenkilön velkajärjestelylle asetettujen alkuperäisten tavoitteiden kanssa. Yksityishenkilön velkajärjestelyn päätavoite on edelleen yksityishenkilön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja korjaaminen. Velkajärjestelymenettelyyn soveltuvat edelleen vain ”melko pienimuotoista” elinkeinotoimintaa harjoittavat, palkansaajia asemaltaan muistuttavat yksityiset elinkeinon- ja ammatinharjoittajat. Velkajärjestelyn uudistamiselle ja yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien aseman selkeyttämiselle ja parantamiselle oli selkeästi tarvetta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record