Ei sallittujen valtiontukien käsite EU-oikeuden ja WTO:n säännösten valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203742
Title: Ei sallittujen valtiontukien käsite EU-oikeuden ja WTO:n säännösten valossa
Author: Stenman, Rosa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203742
http://hdl.handle.net/10138/279431
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kansainvälinen oikeus
International law
Folkrätt
Abstract: Valtiontuet ovat kansainvälisissä kauppasuhteissa herkkä aihe. Valtiontuet koskettavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja sen lisäksi myös kansainvälistä kauppaa yleisellä tasolla. Valtiontukia tarvitaan ja käytetään yleisesti hyväksyttyjen tärkeiden asioiden saavuttamiseksi, kuten valtioiden taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtiontuilla voi ja yleensä on myös vastakkainen vaikutus kauppakumppaneiden intresseille. Valtiontuilla voi siten olla negatiivinen vaikutus kauppakumppaneiden kotimaan markkinoilla sekä heidän vientimarkkinoilla, valtiontuen aiheuttamasta markkinakilpailusta. Valtiontuet ovat aiheuttaneet valtavan määrän riitoja ja käynnistäneet useita oikeusriitoja niin WTO:ssa kuin EU:ssa. EU-jäsenvaltioiden on noudatettava sekä EU- että WTO-oikeuden säännöksiä ja siksi tässä tutkielmassa verrataan kielletyn valtiontuen käsitettä EU-säännöksien ja WTO-säännöksien pohjalta. Tutkielman tarkoituksena on komparatiivisen tutkimuksen avulla löytää mahdollisia yhtäläisyyksiä ja mahdollisia eroja niistä ja sitten katsoa mihin erot voivat käytännössä johtaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record