Maatalouden urakointijärjestelmän vaatimukset nurmisäilörehun korjuussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211849
Title: Maatalouden urakointijärjestelmän vaatimukset nurmisäilörehun korjuussa
Alternative title: Requirements for information management system in agricultural contracting
Author: Väätäinen, Heikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211849
http://hdl.handle.net/10138/28442
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologi
Agrotechnology
Agroteknologia
Abstract: Menneinä vuosikymmeninä maatalouden työt ovat ensin koneellistuneet voimakkaasti ja sittemmin mukaan on tullut automaatio. Nykyään koneiden kokoa suurentamalla ei enää saada tuottavuutta nostettua merkittävästi, vaan työn tehostaminen täytyy tehdä olemassa olevien resurssien käyttöä tehostamalla. Tässä työssä tarkastelun kohteena on ajosilppuriketju nurmisäilörehun korjuussa. Säilörehun korjuun intensiivisyys ja koneyksiköiden runsas määrä ovat työnjohdon kannalta vaativa yhdistelmä. Työn tavoitteena oli selvittää vaatimuksia maatalouden urakoinnin tueksi kehitettävälle tiedonhallintajärjestelmälle. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 12 urakoitsijaa tai yhteistyötä tekevää viljelijää. Tutkimuksen perusteella urakoitsijoilla on tarvetta tietojärjestelmille.Luonnollisesti urakoinnin laajuus ja järjestelyt vaikuttavat asiaan. Tutkimuksen perusteella keskeisimpiä vaatimuksia tiedonhallinnalle ovat: • mahdollisimman laaja, yksityiskohtainen ja automaattinen tiedon keruu tehtävästä työstä • karttapohjaisuus, kuljettajien opastus kohteisiin • asiakasrekisteri, työn tilaus sähköisesti • tarjouspyyntöpohjat, hintalaskurit • luotettavuus, tiedon säilyvyys • sovellettavuus monenlaisiin töihin • yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa Kehitettävän järjestelmän tulisi siis tutkimuksen perusteella sisältää seuraavia osia: helppokäyttöinen suunnittelu/asiakasrekisterityökalu, toimintoja koneiden seurantaan, opastukseen ja johtamiseen, työnaikainen tiedonkeruu sekä kerätyn tiedon käsittelytoimintoja. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan tarvitse kaikkia toimintoja, joten urakoitsijan on voitava valita tarvitsemansa osat ja mahdollisesti lisätä toimintoja myöhemmin. Tiukoissa taloudellisissa ja ajallisissa raameissa toimivat urakoitsijat ovat vaativia asiakkaita, joiden käyttämän tekniikan tulee olla toimivaa ja luotettavaa. Toisaalta inhimillisiä virheitä sattuu kokeneillekin, joten hyvällä tietojärjestelmällä työstä tulee helpompaa ja tehokkaampaa.In past decades, the agricultural work has first been mechanized, and then amount of automation have increased. Today, increasing the size of the machines will no longer increase the productivity significantly, but the work must be done by intensifying the existing use of resources more efficiently. In this study, the focus is a self-propelled forage harvester chain in grass silage harvesting. Silage harvest intensity and a generous amount of machine units are a demanding combination to the foremen. The aim was to investigate the requirements for information management system to be developed to support agricultural contracting. During the survey altogether 12 contractors and cooperate farmers were interviewed. The study shows that contractors have the need for information systems. Of course, arrangements and the extent of contracting are affecting the issue. According to the study the key requirements for information management are: • extensive, detailed and automated data collection from the work carried out • map-based system, drivers route guidance • the client registry, work orders electronically • tender templates, price counters • reliability, stability of knowledge • the applicability of a wide range of work • compatibility with other systems The system to be developed should include the following items: easy-to-use planning / customer database tool, functions to machine monitoring, guidance and work management, data acquisition during the work and processing functions of the data collected. All users don’t need all functions so contractor should be able to choose the parts needed and possibly add functionality later. Contractors working in tough economic and temporal frames are demanding customers. Technology they use must be effective and reliable. On the other hand, human errors occur also for experienced people, so a good information system will make work easier and more efficient.
Subject: contracting
self-propelled forage harvester
self-propelled forage harvester
documentation
information system
urakointi
ajosilppuri
dokumentointi
tietojärjestelmä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Väätäinen.pdf 458.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record