Språk och interaktion

 

SPRÅK OCH INTERAKTION är en språkvetenskaplig skriftserie som utges av Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet. Serien utgör ett forum för nordisk forskning om social interaktion och interaktionell lingvistik. Språk och interaktion är en underserie i skriftserien Nordica Helsingiensia och utkom första gången 2008. Publiceringsspråk är de centralskandinaviska språken och engelska. Från och med nr 4 publiceras artiklarna löpande elektroniskt.

Språk och interaktion anlitar refereegranskare vid bedömning av artiklarna som publiceras i serien. Refereegruppen består av doc. Gustav Bockgård (Uppsala universitet), prof. Mona Forsskåhl (Arcada), bitr. prof. Sofie Henricson (Helsingfors universitet), prof. Leelo Keevallik (Linköpings universitet), prof. Salla Kurhila (Helsingfors universitet), prof. Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), prof. Camilla Lindholm (Tammerfors universitet), prof. Anna Lindström (Uppsala universitet), prof. Catrin Norrby (Stockholms universitet), prof. Fritjof Sahlström (Åbo Akademi), lekt. ph.d. Jakob Steensig (Aarhus Universitet) och prof. Jan Svennevig (Universitetet i Oslo). Språk och interaktion redigeras av Jan Lindström, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Manus kan skickas till jan.k.lindstrom@helsinki.fi. Manusanvisningar: radavstånd 1,5, marginaler 3 cm, typsnitt Times 12 eller motsvarande, omfång högst 10 000 ord.

ISSN-L 2242-2277
ISSN 2242-2277 (print)
ISSN 2242-2285 (online)

Collections in this community

Recent Submissions

View more