Språk och interaktion 1

 

SPRÅK OCH INTERAKTION är en språkvetenskaplig skriftserie som utges av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Serien utgör ett forum för nordisk forskning om social interaktion och interaktionell lingvistik. Språk och interaktion är en underserie i skriftserien Nordica Helsingiensia och utkom första gången 2008. Publiceringsspråk är de centralskandinaviska språken och engelska. Från och med nr 4 publiceras artiklarna löpande elektroniskt.

Språk och interaktion anlitar refereegranskare vid bedömning av artiklarna som publiceras i serien. Refereegruppen består av doc. Gustav Bockgård (Svenska Akademien), lekt. ph.d. Trine Heinemann (Syddansk Universitet), prof. Leelo Keevallik (Linköpings universitet), prof. Salla Kurhila (Helsingfors universitet), prof. Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), doc. Camilla Lindholm (Helsingfors universitet), prof. Anna Lindström (Uppsala universitet), prof. Catrin Norrby (Stockholms universitet), doc. Fritjof Sahlström (Helsingfors universitet), lekt. ph.d. Jakob Steensig (Aarhus Universitet) och prof. Jan Svennevig (Universitetet i Oslo). Seriens huvudredaktör och ansvarig utgivare är Jan Lindström, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet; assisterande redaktör är Sofie Henricson, forskardoktor vid Åbo universitet.

Manus kan skickas till jan.k.lindstrom@helsinki.fi. Manusanvisningar: radavstånd 1,5, marginaler 3 cm, typsnitt Times 12 eller motsvarande, omfång högst 10 000 ord.

ISSN-L 2242-2277
ISSN 2242-2277 (print) - send orders to nordica-kansli@helsinki.fi
ISSN 2242-2285 (online)

 

Språk och interaktion 1 - hela volymen (PDF)

Innehåll

Recent Submissions