Etsiä, hoivata, leikkiä : Maagisen ajattelun rikastuminen; intuitiivinen ajattelu ja emootiot parantamiseen liittyvässä etnografisessa aineistossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning sv
dc.contributor Doctoral Programme in Theology and Religous Studies en
dc.contributor.author Pohjanheimo, Outi
dc.date.accessioned 2019-01-02T10:58:07Z
dc.date.available 2019-01-08
dc.date.available 2019-01-02T10:58:07Z
dc.date.issued 2019-01-18
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4811-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/285175
dc.description.abstract The crossdisciplinary study examines expressions and enrichment of intuitive and magical thinking, emotions and behavior in magico-religious contexts concerning healing. The theoretical framework of the study is based on recent research on intuitive thinking and dual process theories. Furthermore, the dissertation combines the latest study on emotions, affective systems, flow research and theoretical and methodological findings from the field of the Cognitive Science of Religion. The data has been collected using ethnographic methods among Charismatic Christians and Reiki-healers. The objective is to recognize intuitive thinking in speech and behavior of the participants. Analyzing nonconscious intuitive thinking in ethnographic data is challenging, but possible through the observation of nonverbal and verbal expressions of emotions. In the contexts which support intuitive thinking, it enriches magico-religious thinking. By the concept of ´enrichment of magical thinking´ I refer to increasingly frequent expressions of intuitive and magical thinking in gestures and in speech, which are observable in ethnographic field. The enrichment of magical thinking is both implicit and explicit learning process. I analyzed this process with a three stage model. The first stage observes nonverbal expressions and emotional experience in the field, the second focuses on traditions´ doctrines where intuitive presuppositions are explicated and interpreted. In the final stage magical thinking enriches. Critical thinking is overridden as “ feeling of rightness” directs thinking and magical thoughts become part of everyday life. Experience of communication with “supernatural becomes natural”. The study seeks to answer the following questions: 1) What are the features of intuitive thinking relevant in the process of enrichment of magical thinking in healing context, 2) What are the contextual elements which support intuitive tendencies and strengthen emotions and neurobiological processes to the benefit of wellbeing, 3) How to observe nonconscious, intuitive thinking in the field, and 4) What is it that makes enrichment dynamic? In addition to the analytical three stage model and my own proposed theoretical model of enrichment of magical thinking, I suggest that the dynamic flow of enrichment is enabled by an act of surrendering. Furthermore, the findings of affective neuroscience support observations about the importance of seeking, caring and playing in contexts where healing takes place. en
dc.description.abstract Tiedostamattomat mielen prosessit ja emootiot ohjaavat jatkuvasti ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Me ihmiset emme olekaan niin tietoisia ajattelijoita, kuin haluaisimme uskoa. Päätöksiimme, valintoihimme, uskomuksiimme vaikuttavat intuitiiviset taipumuksemme ja ennakko-oletuksemme. Ympäristöt, joissa kriittistä ajattelua vältetään, tukevat intuitiivista ajattelua. Tutkimuksessani havainnoin intuitiivisen ajattelun ilmaisua ihmisten parissa sanattomassa kommunikaatiossa ja tunnepuheessa. Valitsin aineiston keruuseen kaksi erilaista uskonnollista traditiota, joissa harjoitetaan parantamista. Sairaus on kriisitilanne, jossa spontaani, intuitiivinen ja maaginen ajattelu aktivoituu. Uskonnollisissa ympäristöissä intuitiivista ajattelua tuetaan. Siksi parantamiseen liittyvät uskonnolliset yhteisöt ovat otollisia intuitiivisen ajattelun ilmaisujen tutkimiseen. Keräsin aineistoa analyysia varten ihmeparantumisista kuuluisaksi tulleen Nokia mission parissa ja vaihtoehtoisen henkisyyden kentältä, josta valitsin esimerkiksi reikihoidon. Se oli nopeimmin leviävä uusi parantamismenetelmä Suomessa v. 2010. Reiki on lähtöisin Japanista. Valitsin aineistot kahdesta erilaisesta traditiosta verratakseni, miten niissä ilmaistaan intuitiivisia oletuksia ja odotuksia parantumisen ja parantamisen suhteen. Tutkimusta varten osallistuin sekä karismaattiskristillisiin parantamisiltoihin että reikikursseille. Intuitiivisen mielen prosesseihin osallistuvat myös emootiot ja affektiiviset säätelyjärjestelmät. Ne ovat yhteisiä eläimien kanssa – mutta ihmisillä ne saavat perustoimintojen tarpeiden tyydyttymisen jälkeen kultivoituneita ilmaisuja. Hyvinvointia lisääviä ja lähestymiseen suuntautuvia järjestelmiä ovat etsiminen, hoivaaminen ja leikkiminen. Ihmiset etsivät apua sieltä, missä se on palkitsevaa, hoivaavaa ja iloa tuottavaa. Tutkimissani aineistoissa etsiminen tuotti palkitsevia kokemuksia, joka lisäsi toivoa. Myötätunto ja hoivaavat eleet sekä kentällä vallitseva spontaani iloisuus ja nauraminen aktivoivat hyvinvointia lisääviä tuntemuksia kehossa ja mielessä. Tutkimustulos selittää, miksi ihmiset hakevat apua vaihtoehtohoidoista sellaisiinkin sairauksiin, joita lääketiede voisi parantaa. Intuitiivista ajattelua tukevassa ympäristössä maaginen ajattelu myös rikastui eli spontaanit, intuitiiviset oletukset asioiden välisistä näkymättömistä suhteista ja vaikutuksista yleistyivät ja taipumus olettaa yliluonnollisia toimijoita sai tukea. Maagiset intuitiot ”tuntuivat hyviltä ja oikeilta” eikä irrationaaliseksi tiedettyjä uskomuksia enää kyseenalaistettu. Yliluonnollisesta tuli luonnollista. Tutkimukseni esittelee sekä analyyttisen että teoreettisen mallin maagisen ajattelun rikastumisprosessista ja vastaa kysymyksiin 1) mitkä intuitiivisen ajattelun piirteet vaikuttavat maagisen ajattelun rikastumiseen, 2) miten intuitiivista, ihmisille itselleen tiedostamatonta ajattelua voidaan tunnistaa etnografisessa aineistossa, 3) minkälaiset kontekstuaaliset tekijät tukevat parantamiseen liittyvää intuitiivista ajattelua ja 4) miten maaginen ajattelu rikastuu dynaamisesti aineistoissani. Poikkitieteellinen tutkimus, jossa tutkimustietoa tiedostamattomasta, intuitiivisesta ajattelusta sovelletaan ihmisten parissa kerättyyn aineistoon, avaa uusia näkökulmia ihmisten luomien järjestelmien ja ongelmien taustojen ymmärtämiseen ja uusien ratkaisumallien etsimiseen. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4812-4
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2019
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject uskontotiede
dc.subject kognitiivinen uskontotiede
dc.title Etsiä, hoivata, leikkiä : Maagisen ajattelun rikastuminen; intuitiivinen ajattelu ja emootiot parantamiseen liittyvässä etnografisessa aineistossa fi
dc.title.alternative Seeking, Caring, Playing : Enrichment of Magical Thinking; Intuitive Thinking and Emotions in Ethnographic Data Concerning Healing en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Utriainen, Terhi
dc.ths Pyysiäinen, Ilkka
dc.opn Hovi, Tuija
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
etsiahoi.pdf 2.410Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record