An Efficient Constraint Grammar Parser based on Inward Deterministic Automata

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/28875

Citation

Yli-Jyrä , A M 2011 , An Efficient Constraint Grammar Parser based on Inward Deterministic Automata . in E Bick , K Hagen , K Müürisep & T Trosterud (eds) , Proceedings of the NODALIDA 2011 Workshop Constraint Grammar Applications . vol. 14 (2011) , NEALT Proceedings Series , vol. 14 (2011) , Northern European Association for Language Technology , Tartu University Library, Tartu, Estonia , pp. 50-60 , Workshop in Constraint Grammar Applications in conjunction with NoDaLiDa 2011, Riga, Latvia , Riga , Latvia , 11/05/2011 . < http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/19302 >

Title: An Efficient Constraint Grammar Parser based on Inward Deterministic Automata
Alternative title: En effektiv Constraint Grammar parser baserat på inåt deterministiska automater;
Tehokas sisäänpäindeterministisiin automaatteihin perustuva Constraint Grammar -jäsennin
Author: Yli-Jyrä, Anssi Mikael
Other contributor: Bick, Eckhard
Hagen, Kristin
Müürisep, Kaili
Trosterud, Trond
Contributor organization: Department of Modern Languages 2010-2017
Anssi Mikael Yli-Jyrä / Principal Investigator
Krister Linden / Research Group
Publisher: Northern European Association for Language Technology
Date: 2011-11-17
Language: eng
Number of pages: 11
Belongs to series: Proceedings of the NODALIDA 2011 Workshop Constraint Grammar Applications
Belongs to series: NEALT Proceedings Series
URI: http://hdl.handle.net/10138/28875
Abstract: Pappret conceptualizes parsning med Constraint Grammar på ett nytt sätt som en process med två viktiga representationer. En representation innehåller lokala tvetydighet och den andra sammanfattar egenskaperna hos den lokala tvetydighet klasser. Båda representationer manipuleras med ren finite-state metoder, men deras samtrafik är en ad hoc -tillämpning av rationella potensserier. Den nya tolkningen av parsning systemet har flera praktiska fördelar, bland annat det inåt deterministiska sättet att beräkna, representera och räkna om alla potentiella tillämpningar av reglerna i meningen.Paperi uudelleenkonseptualisoi Constraint Grammarin sellaisena viitekehyksenä, jossa säännöt tarkentavat paikallisen ambiguiteetin tiivistä esitysmuotoa samalla kun sääntöjen ehdot sovitetaan piirrevektoreita vasten, jotka esittävät tiivistetyjen esitysmuotojen summia. Molemmat näkökulmat monitulkintaisuuteen käsitellään käyttäen puhtaita (pure) äärellistilaisia operaatioita. Tiivis esitysmuoto kuvataan piirrevektoreihin rationaalisten potenssisarjojen avulla. Tämä yhteys ei ole yhtään vähemmän puhdas kuin aikaisemmin vallalla ollut tulkinta, jonka edellyttää että leksikaalisen transduktorin tuottama sanan luentajoukko maagisesti linearisoidaan merkatuksi luentojen peräkkäinasetteluksi, joka syötetään puhtaille (äärellistilaisille) transduktoreille. Esitetyllä lähestymistavalla on useita käytännöllisiä etuja: mm. sisäänpäin deterministinen tapa laskea, esittää ja ylläpitää kaikki mahdolliset kohdat, joissa säännöt voivat soveltua virkkeeseen.The paper reconceptualizes Constraint Grammar as a framework where the rules refine the compact representations of local ambiguity while the rule conditions are matched against a string of feature vectors that summarize the compact representations. Both views to the ambiguity are processed with pure finite-state operations. The compact representations are mapped to feature vectors with the aid of a rational power series. This magical interconnection is not less pure than a prevalent interpretation that requires that the reading set provided by a lexical transducer is magically linearized to a marked concatenation of readings given to pure transducers. The current approach has several practical benefits, including the inward deterministic way to compute, represent and maintain all the applications of the rules in the sentence.
Description: Proceeding volume: 14 (2011)
Subject: 6121 Languages
lauseenjäsennys
kieliopit
äärellistilaiset menetelmät
äärellistilaiset transduktorit
äärelliset automaatit
morphological analysis
constraint grammar
rajoitesäännöt
syntactic parsing
grammars
finite automata
morphological analysis
finite-state methods
constraint grammar
constraint rules
syntaktisk parsning
grammatiker
ändliga automater
morfologisk analys
constraint grammar
113 Computer and information sciences
äärelliset automaatit
äärelliset transduktorit
äärellistilaiset menetelmät
äärellistilaiset transduktorit
algoritmit
finite automata
finite-state transducer
finite-state methods
regular languages
regular expressions
algorithms
ändliga automater
ändliga transduktor
finite-state metoder
reguljära språk
reguljära uttryck
algoritmer
villkorslösare
111 Mathematics
äärelliset transduktorit
säännölliset lausekkeet
rationaaliset potenssisarjat
finite automata
regular languages
Boolean algebra
ändliga automater
reguljära språk
Boole algebra
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yli_jyra.pdf 597.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record