Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/28897

Citation

Luhtakallio , E & Ylä-Anttila , T 2011 , ' Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä ' Sosiologia , Vuosikerta 2011 , Nro 1 , Sivut 34-51 .

Title: Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä
Author: Luhtakallio, Eeva; Ylä-Anttila, Tuomas
Contributor: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Belongs to series: Sosiologia
ISSN: 0038-1640
Abstract: Artikkelissa esitellään uusi julkisen keskustelun tutkimiseen kehitetty analyysimenetelmä, julkisen oikeuttamisen analyysi (JOA). JOA perustuu Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot'n oikeuttamisteorian seitsemän "maailman" – inspiraation, kodin, maineen, kansalaisuuden, markkinoiden, teollisuuden ja ekologian – muodostamalle analyysikehikolle. Se tutkii keskusteluissa esiintyvien vaateiden moraalisia oikeutuksia, niiden yhdistelmiä ja tapoja kiistää ja tuomita kiistakumppaneiden oikeutuksia. JOA:n avulla voidaan kvalitatiiviseen tekstianalyysiin yhdistää myös kvantitatiivista luokittelua, jolloin menetelmä soveltuu suurtenkin aineistojen analyysiin. JOA:n käyttöä havainnollistetaan artikkelissa kahden tutkimusesimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki käsittelee Helsingin Sanomissa globalisaatiosta vuosina 1999–2005 käydyn keskustelun osapuolten, erityisesti kansalaisyhteiskunnan sekä taloudellisen ja poliittisen eliitin, argumentteja ja niille annettuja oikeutuksia. Tämän esimerkin kautta kuvataan erilaisten oikeuttamisyhdistelmien ilmaisuvoimaa yhteiskunnallisten kiistakysymysten moraalisten ulottuvuuksien analysoimisessa. Toinen esimerkki keskittyy paikallisiin kiistoihin Suomessa ja Ranskassa tarkastelemalla kansalaisten ja kaupungin edustajien esittämiä oikeutuksia paikallislehdistössä. Tämä esimerkki osoittaa JOA:n vahvuudet vertailevan tutkimuksen työkaluna.
URI: http://hdl.handle.net/10138/28897
Date: 2011
Subject: 5141 Sosiologia
Boltanski
Thévenot
oikeuttamisteoria
vertaileva tutkimus
julkinen oikeuttaminen
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yla_anttila_luh ... oikeuttamisen_analyysi.pdf 590.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record