Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor.author Luhtakallio, Eeva
dc.contributor.author Ylä-Anttila, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-01-03T14:00:01Z
dc.date.available 2012-01-03T14:00:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Luhtakallio , E & Ylä-Anttila , T 2011 , ' Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä ' Sosiologia , Vuosikerta 2011 , Nro 1 , Sivut 34-51 . en
dc.identifier.issn 0038-1640
dc.identifier.other PURE: 17725960
dc.identifier.other PURE UUID: ab1e5623-481d-4b4d-a796-71e465a4f4d2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/28897
dc.description.abstract Artikkelissa esitellään uusi julkisen keskustelun tutkimiseen kehitetty analyysimenetelmä, julkisen oikeuttamisen analyysi (JOA). JOA perustuu Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot'n oikeuttamisteorian seitsemän "maailman" – inspiraation, kodin, maineen, kansalaisuuden, markkinoiden, teollisuuden ja ekologian – muodostamalle analyysikehikolle. Se tutkii keskusteluissa esiintyvien vaateiden moraalisia oikeutuksia, niiden yhdistelmiä ja tapoja kiistää ja tuomita kiistakumppaneiden oikeutuksia. JOA:n avulla voidaan kvalitatiiviseen tekstianalyysiin yhdistää myös kvantitatiivista luokittelua, jolloin menetelmä soveltuu suurtenkin aineistojen analyysiin. JOA:n käyttöä havainnollistetaan artikkelissa kahden tutkimusesimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki käsittelee Helsingin Sanomissa globalisaatiosta vuosina 1999–2005 käydyn keskustelun osapuolten, erityisesti kansalaisyhteiskunnan sekä taloudellisen ja poliittisen eliitin, argumentteja ja niille annettuja oikeutuksia. Tämän esimerkin kautta kuvataan erilaisten oikeuttamisyhdistelmien ilmaisuvoimaa yhteiskunnallisten kiistakysymysten moraalisten ulottuvuuksien analysoimisessa. Toinen esimerkki keskittyy paikallisiin kiistoihin Suomessa ja Ranskassa tarkastelemalla kansalaisten ja kaupungin edustajien esittämiä oikeutuksia paikallislehdistössä. Tämä esimerkki osoittaa JOA:n vahvuudet vertailevan tutkimuksen työkaluna. fi
dc.format.extent 18
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Sosiologia
dc.rights en
dc.subject 5141 Sosiologia en
dc.subject Boltanski en
dc.subject Thévenot en
dc.subject oikeuttamisteoria en
dc.subject vertaileva tutkimus en
dc.subject julkinen oikeuttaminen en
dc.title Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä fi
dc.title.alternative Public Justifications Analysis as a Sociological Research Method en
dc.type Artikkeli
dc.description.version Non Peer reviewed
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri http://purl.org/eprint/status/NonPeerReviewed
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yla_anttila_luh ... oikeuttamisen_analyysi.pdf 590.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record