Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 – Talousvesimääritykset

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/290313

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_1_2019.pdf 1.778Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 – Talousvesimääritykset
Author: Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Sara-Aho, Timo; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2019
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4992-4
Abstract: Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen talous- ja kaivovesimääritysten testisuureille osallistui 39 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen kokonaishajonnan tavoitearvoina pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-20 % 95%n luottamusvälillä. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 88 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli hieman alhaisempi kuin edellisessä talousvesivertailussa. Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys täyttivät laatukriteerit testattujen testisuureiden osalta (pH, NH4 ja CODMn). Menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevät erot ammonium ja nitriittimäärityksissä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
URI: http://hdl.handle.net/10138/290313
Date: 2019-01-11


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record