Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 – Talousvesimääritykset

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/290313

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_1_2019.pdf 1.778MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 – Talousvesimääritykset
Tekijä: Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Sara-Aho, Timo; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2019
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4992-4
Tiivistelmä: Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen talous- ja kaivovesimääritysten testisuureille osallistui 39 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen kokonaishajonnan tavoitearvoina pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-20 % 95%n luottamusvälillä. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 88 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli hieman alhaisempi kuin edellisessä talousvesivertailussa. Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys täyttivät laatukriteerit testattujen testisuureiden osalta (pH, NH4 ja CODMn). Menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevät erot ammonium ja nitriittimäärityksissä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
URI: http://hdl.handle.net/10138/290313
Päiväys: 2019-01-11


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot