Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa : Tapauksena koulun liikuntakerhot

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/290323

Citation

Lehto , S 2018 , ' Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa : Tapauksena koulun liikuntakerhot ' , Sosiaalipedagoginen aikakauskirja , Vuosikerta. 19 , Sivut 59-81 . https://doi.org/10.30675/sa.70187

Title: Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa : Tapauksena koulun liikuntakerhot
Author: Lehto, Satu
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2018-12
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
ISSN: 1457-2168
DOI: https://doi.org/10.30675/sa.70187
URI: http://hdl.handle.net/10138/290323
Abstract: Lasten ja nuorten kasvaneet hyvinvointi- ja terveyserot sekä syrjäytymisen uhka ovat kohdistaneet yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja suunnanneet resursseja ennaltaehkäisyyn kuten koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty alakoulun liikuntakerhoista. Niihin olivat saaneet kutsun lapset, joilla ei ollut ohjattua liikuntaharrastusta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin osallisuuden tukemista liikuntakasvatuksessa. Minkälaiset asiat liikuntakerhossa mahdollistavat lasten mielestä mieluisan liikuntakerhokokemuksen ja miten lasten osallisuutta tuetaan liikuntakerhossa? Tarkastelun apuna käytetään bell hooksin kehittämää osallistavaa pedagogiikkaa (engaged pedagogy), jonka tavoitteena on luoda tasa-arvoinen oppimisyhteisö. Koulun kerhot osoittautuivat osallisuuden tukemiselle otolliseksi liikuntaympäristöksi. Liikuntakerhojen yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri rohkaisi lapsia oman mielipiteen ilmaisuun ja aktiivisen roolin ottamiseen kerhon toiminnasta sekä tuki yhdessä tekemisen kulttuuria.
Subject: 516 Kasvatustieteet
bell hooks
osallistava pedagogiikka
osallisuuden tukeminen
koulun liikuntakerho
liikuntakasvatus
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document_1.pdf 167.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record