Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/290323

Lähdeviite

Lehto , S 2018 , ' Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa : Tapauksena koulun liikuntakerhot ' , Sosiaalipedagoginen aikakauskirja , Vuosikerta. 19 , Sivut 59-81 . https://doi.org/10.30675/sa.70187

Julkaisun nimi: Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa;
Tapauksena koulun liikuntakerhot
Tekijä: Lehto, Satu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
ISSN: 1457-2168
Tiivistelmä: Lasten ja nuorten kasvaneet hyvinvointi- ja terveyserot sekä syrjäytymisen uhka ovat kohdistaneet yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja suunnanneet resursseja ennaltaehkäisyyn kuten koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty alakoulun liikuntakerhoista. Niihin olivat saaneet kutsun lapset, joilla ei ollut ohjattua liikuntaharrastusta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin osallisuuden tukemista liikuntakasvatuksessa. Minkälaiset asiat liikuntakerhossa mahdollistavat lasten mielestä mieluisan liikuntakerhokokemuksen ja miten lasten osallisuutta tuetaan liikuntakerhossa? Tarkastelun apuna käytetään bell hooksin kehittämää osallistavaa pedagogiikkaa (engaged pedagogy), jonka tavoitteena on luoda tasa-arvoinen oppimisyhteisö. Koulun kerhot osoittautuivat osallisuuden tukemiselle otolliseksi liikuntaympäristöksi. Liikuntakerhojen yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri rohkaisi lapsia oman mielipiteen ilmaisuun ja aktiivisen roolin ottamiseen kerhon toiminnasta sekä tuki yhdessä tekemisen kulttuuria.
URI: http://hdl.handle.net/10138/290323
Päiväys: 2018-12
Avainsanat: 516 Kasvatustieteet
bell hooks
osallistava pedagogiikka
osallisuuden tukeminen
koulun liikuntakerho
liikuntakasvatus
Tekijänoikeustiedot:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
document_1.pdf 167.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot