Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto fi
dc.contributor.author Lehto, Satu
dc.date.accessioned 2019-01-11T10:59:01Z
dc.date.available 2019-01-11T10:59:01Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.citation Lehto , S 2018 , ' Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa : Tapauksena koulun liikuntakerhot ' , Sosiaalipedagoginen aikakauskirja , Vuosikerta. 19 , Sivut 59-81 . https://doi.org/10.30675/sa.70187 en
dc.identifier.issn 1457-2168
dc.identifier.other PURE: 120913327
dc.identifier.other PURE UUID: 9f9592ef-1010-4d2c-904a-93a1d4e3c05c
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-9859-3489/work/52697039
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/290323
dc.description.abstract Lasten ja nuorten kasvaneet hyvinvointi- ja terveyserot sekä syrjäytymisen uhka ovat kohdistaneet yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja suunnanneet resursseja ennaltaehkäisyyn kuten koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty alakoulun liikuntakerhoista. Niihin olivat saaneet kutsun lapset, joilla ei ollut ohjattua liikuntaharrastusta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin osallisuuden tukemista liikuntakasvatuksessa. Minkälaiset asiat liikuntakerhossa mahdollistavat lasten mielestä mieluisan liikuntakerhokokemuksen ja miten lasten osallisuutta tuetaan liikuntakerhossa? Tarkastelun apuna käytetään bell hooksin kehittämää osallistavaa pedagogiikkaa (engaged pedagogy), jonka tavoitteena on luoda tasa-arvoinen oppimisyhteisö. Koulun kerhot osoittautuivat osallisuuden tukemiselle otolliseksi liikuntaympäristöksi. Liikuntakerhojen yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri rohkaisi lapsia oman mielipiteen ilmaisuun ja aktiivisen roolin ottamiseen kerhon toiminnasta sekä tuki yhdessä tekemisen kulttuuria. fi
dc.format.extent 23
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
dc.rights en
dc.subject 516 Kasvatustieteet en
dc.subject bell hooks en
dc.subject osallistava pedagogiikka en
dc.subject osallisuuden tukeminen en
dc.subject koulun liikuntakerho en
dc.subject liikuntakasvatus en
dc.title Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa fi
dc.title Tapauksena koulun liikuntakerhot fi
dc.type Artikkeli
dc.description.version Peer reviewed
dc.identifier.doi https://doi.org/10.30675/sa.70187
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document_1.pdf 167.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record