Reduction mammaplasty- pre- and postoperative detection of breast cancer and lesions associated with increased risk

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.contributor Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.author Merkkola-von Schantz, Päivi
dc.date.accessioned 2019-01-14T08:55:17Z
dc.date.available 2019-02-19
dc.date.available 2019-01-14T08:55:17Z
dc.date.issued 2019-03-01
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4863-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/291869
dc.description.abstract Reduction mammaplasty is one of the most common plastic surgery procedures. Variation exists between preoperative imaging and histopathology protocols in different countries and institutions. The aim of this study was to analyse the incidence of occult breast cancer and lesions associated with increased risk in reduction mammaplasty specimens, both in patients with or without a previous history of breast cancer. This study assessed whether patients with abnormal histopathology differed from the study population in terms of demographics. In addition, in patients with a previous history of breast cancer, it was analysed if timing of reduction mammaplasty with respect to oncological treatment influenced the incidence of abnormal findings in the specimens. This study described the imaging process and its ability to catch disease preoperatively. In addition, the association between imaging and histopathological findings in reduction mammaplasty specimens was examined. The 1255 women that underwent reduction mammaplasty between 1/2007 and 12/2011 were retrospectively reviewed for demographics, preoperative imaging, further preoperative examinations, histopathology reports, and postoperative follow-up. Among women with no previous history of breast cancer (n=918), abnormal histopathological findings were revealed in 88 (10.4%) patients. The incidence of breast cancer was 1.2% (n=10), and the incidence of high-risk lesions (atypical ductal hyperplasia, atypical lobular hyperplasia, and lobular carcinoma in situ) was 5.5% (n=47). Age (p<0.001) and specimen weights (p<0.001) were significantly higher in patients with abnormal histopathology. Eighty-one percent of patients with abnormal histopathology had normal preoperative imaging. Preoperative examinations revealed only two high-risk and two cancer findings. Two patients later developed breast cancer in the same breast where the high-risk lesion was originally revealed. Among women with a history of breast cancer (n=329), abnormal histopathological findings were revealed in 68 (21.5%) patients. High-risk lesions were revealed in 37 (11.7%), and cancer in six (1.9%) patients. Abnormal histopathology correlated with higher age (p=0.0053), heavier specimen (p=0.0491), and with no previous breast surgery (p<0.001). Abnormal histopathological findings were also more frequent in patients with reduction mammaplasty performed prior to oncological treatment (p<0.001), and in patients undergoing immediate reconstruction (p= 0.0064). Reduction mammaplasty specimens reveal a considerable number of malignant and high-risk lesions. The incidences are doubled in patients with a previous history of breast cancer and abnormal findings are strikingly frequent if reduction mammaplasty is performed prior to oncological treatment. In addition, abnormal histopathology correlates with higher age and heavier specimen. To date, preoperative imaging and demographics do not sufficiently detect cancer or high-risk lesions. Therefore, histopathological analysis of the specimens should be thoroughly considered. en
dc.description.abstract Rintojen pienennysleikkaus eli reduktioplastia on yleinen plastiikkakirurginen toimenpide. Leikkauksessa poistettu rintakudos lähetetään usein patologille tutkittavaksi. Kudostutkimuskäytännöt vaihtelevat kuitenkin eri keskuksissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Rinnat kuvataan ennen leikkausta mammografialla, ultraäänellä tai molemmilla menetelmillä. Kuvantamisen herkkyyttä, tarkkuutta tai todellista toteutumista ei ole kartoitettu aiemmin Suomessa. Leikkausta edeltävän kuvantamisen rooli on kiistanalainen myös muualla. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka usein rintojen pienennysleikkauksen kudosnäytteistä löytyy ennalta odottamattomia syöpälöydöksiä tai rintasyöpäriskiä lisääviä muutoksia. Tavoitteena oli tarkastella ennen leikkausta tehtävän kuvantamisen toteutumista, eri kuvausmenetelmien käyttökelpoisuutta, kuvantamisen löydöksiä ja niiden yhteyttä kudosvastauksiin. Lisäksi selvitettiin, löytyykö poikkeavia kudosmuutoksia omaavista potilaista tunnusmerkkejä, jotka erottavat heidät muista tutkittavista. Tutkimusaineisto koostui 1255 potilaasta, joille oli tehty rintojen pienennysleikkaus HUS Plastiikkakirurgian klinikalla vuosina 2007–2011. Potilaina oli naisia, joilla ei ole aikaisempaa rintasyöpähistoriaa, ja naisia, joilla on todettu rintasyöpä. Tulosten mukaan poikkeavia kudosmuutoksia ilmeni merkittävällä osalla (10.4%) rintojen pienennysleikkauspotilaista. Rintasyöpälöydöksiä ilmeni 1.2% ja korkeaa rintasyöpäriskiä osoittavia muutoksia 5.5% potilaista. Rintasyövän ja sen riskiä lisäävien muutosten ilmaantuvuutta verrattiin potilaissa, joilla oli aikaisempi rintasyöpähistoria: heillä syöpien ja korkeaa rintasyöpäriskiä omaavien löydösten määrä kaksinkertaistui. Molemmissa ryhmissä poikkeavia kudosmuutoksia omaavat potilaat olivat vanhempia ja poistettu rintakudos oli painavampaa kuin niillä, joilla näitä muutoksia ei todettu. Lisäksi poikkeavia kudoslöydöksiä ilmeni useammin, jos leikkaus tehtiin ennen syöpähoitoja. Ennen leikkausta suoritettu rintojen kuvantamisen tulos oli normaali valtaosalla poikkeavia kudosmuutoksia omaavista potilaista. Kuvantaminen paljasti vain kaksi syöpää ja kaksi korkean riskin muutosta ennen leikkausta. Voidaankin todeta, että rintojen pienennysleikkaus paljastaa huomattavan määrän poikkeavia kudoslöydöksiä. Löydösten määrä kaksinkertaistuu, jos potilaalla on aikaisempi rintasyöpähistoria. Poikkeavia kudoslöydöksiä omaavia potilaita ole helppoa tunnistaa etukäteen tausta- tai henkilö-ominaisuuksien perusteella. Kuvantaminen ei myöskään paljasta riittävän hyvin poikkeavia kudosmuutoksia ennen leikkausta. Tässä valossa suositellaan vakaasti harkitsemaan poistettavan kudoksen mikroskooppista tarkastelua. Parhaimmillaan rintojen pienennysleikkauksella saadaan tärkeää tietoa potilaan rintasyöpäriskistä. Tällöin potilaalle voidaan tehdä paras mahdollinen hoito- ja seurantasuunnitelma edellyttäen, että kudosnäytteet lähetetään tutkittavaksi. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4862-9
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2019
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Plastiikkakirurgia
dc.title Reduction mammaplasty- pre- and postoperative detection of breast cancer and lesions associated with increased risk en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Kauhanen, Susanna
dc.ths Jahkola, Tiina
dc.opn Efterpi, Demiri
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
REDUCTIO.pdf 1.145Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record