EFFEKTUTVÄRDERING INOM FÖRETAGANDEUTBILDNING

Visa enkel post

dc.contributor Svenska Handelshögskolan, Institutionen för företagsledning och organisation, Entreprenörskap och företagsledning fi
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation, Entrepreneurship and Management fi
dc.contributor.author Granqvist, Stefan
dc.date.accessioned 2012-01-17T12:38:17Z
dc.date.available 2012-01-17T12:38:17Z
dc.date.issued 2012-01-17
dc.identifier.isbn 978-952-232-154-1
dc.identifier.issn 0424-7256
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29203
dc.description.abstract Effektutvärdering inom företagandeutbildning är ett forskningsfält som karakteriseras av brist på modeller ifråga om utvärdering. De få och hittills existerande utvärderingsmodellerna verkar ha förbisett de pedagogiska variablerna såsom utbildningens innehåll och metoder. Därför har det varit problematiskt att beskriva företagandeutbildningen i högskolor och analysera hur företagandeutbildningen bidrar till studerandes inlärning och deras förmåga att utnyttja kunskapen i näringslivet. Avhandlingen som är en deduktiv studie granskar den tidigare forskningen på området och förespråkar en tvärvetenskaplig ansats vid mätning och presentation aveffekter inom företagandeutbildning. Den nya modellen, ROEE-modellen, bidrar till teoribildningen om lärandets ”vad” och lärandets ”hur” inom företagandeutbildningen. En av de första teorierna om inlärning (Herbart 1776-1841) och Kirkpatricks (1998) fyra-stegs modell för kursutvärdering byggs ut med en ny referensram baserad på examensutbildning inom företagande. En intressant aspekt metodmässigt utgör att försöksplanering och diagnostik inom medicinens område tillämpas på företagandeutbildningen. Avhandlingen visar att variabeln innehåll i företagandeutbildningen inom examensutbildning har en klar koppling till beteendet. Ett välavvägt innehåll kan utnyttjas i arbetslivet såväl av entreprenören som av intraprenören. Vid metodval i undervisningen visar den empiriska undersökningen att variation i metoder ger de positivaste upplevelserna. fi
dc.language.iso se fi
dc.publisher Svenska handelshögskolan fi
dc.publisher Hanken School of Economics fi
dc.relation.ispartofseries Economics and Society – 239 fi
dc.subject effektutvärdering fi
dc.subject företagandeutbildning fi
dc.subject ROEE-modell fi
dc.subject.other Entrepreneurship and Management fi
dc.title EFFEKTUTVÄRDERING INOM FÖRETAGANDEUTBILDNING fi
dc.date.accepted 2012-02-03

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
239_978-952-232-154-1.pdf 1.374Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa enkel post