Administrativa sanktioner – Utmaningar och möjligheter

 

Recent Submissions

  • Mäenpää, Olli; Gullans, Monica; Heidenborg, Mari; Henrichsen, Carsten; Kulla, Heikki; Matikkala, Jussi; Stub, Marius; Warnling Nerep, Wiweka (Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten, 2011)
    I seminariet samlades nordiska experter inom fältet för att diskutera om de aktuella frågorna gällande administrativa sanktioner.