Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Puhetieteet en
dc.contributor.author Saalasti, Satu fi
dc.date.accessioned 2012-01-27T10:38:05Z
dc.date.available 2012-02-07 fi
dc.date.available 2012-01-27T10:38:05Z
dc.date.issued 2012-02-17 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-7627-5 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29434
dc.description.abstract Asperger Syndrome (AS) belongs to autism spectrum disorders where both verbal and non-verbal communication difficulties are at the core of the impairment. Social communication requires a complex use of affective, linguistic-cognitive and perceptual processes. In the four studies included in the current thesis, some of the linguistic and perceptual factors that are important for face-to-face communication were studied using behavioural methods. In all four studies the results obtained from individuals with AS were compared with typically developed age, gender and IQ matched controls. First, the language skills of school-aged children were characterized in detail with standardized tests that measured different aspects of receptive and expressive language (Study I). The children with AS were found to be worse than the controls in following complex verbal instructions. Next, the visual perception of facial expressions of emotion with varying degrees of visual detail was examined (Study II). Adults with AS were found to have impaired recognition of facial expressions on the basis of very low spatial frequencies which are important for processing global information. Following that, multisensory perception was investigated by looking at audiovisual speech perception (Studies III and IV). Adults with AS were found to perceive audiovisual speech qualitatively differently from typically developed adults, although both groups were equally accurate in recognizing auditory and visual speech presented alone. Finally, the effect of attention on audiovisual speech perception was studied by registering eye gaze behaviour (Study III) and by studying the voluntary control of visual attention (Study IV). The groups did not differ in eye gaze behaviour or in the voluntary control of visual attention. The results of the study series demonstrate that many factors underpinning face-to-face social communication are atypical in AS. In contrast with previous assumptions about intact language abilities, the current results show that children with AS have difficulties in understanding complex verbal instructions. Furthermore, the study makes clear that deviations in the perception of global features in faces expressing emotions as well as in the multisensory perception of speech are likely to harm face-to-face social communication. en
dc.description.abstract Aspergerin oireyhtymä (Asperger Syndrome, AS) on yksi autismin kirjon häiriöistä, johon kuuluu oleellisena osana vaikeudet kielellisessä ja ei-kielellisessä kommunikaatiossa. Sosiaalinen kommunikaatio edellyttää kielellis-kognitiivisten ja havaintoprosessien monimutkaista yhteistoimintaa. Tämän väitöskirjan neljässä osatutkimuksessa tutkittiin kasvotusten tapahtuvalle sosiaaliselle kommunikaatiolle tärkeitä kielellisiä ja havaitsemiseen liittyviä prosesseja behavioraalisin menetelmin. Kaikissa osatutkimuksissa koeryhmään kuuluvien AS-henkilöiden suoriutumista verrattiin iän, sukupuolen ja älykkyysosamäärän mukaan samankaltaisen verrokkiryhmän suoriutumiseen. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin kielellisiä taitoja kouluiässä (Osatutkimus I). Lapset, joilla oli AS suoriutuivat verrokkeja heikommin monimutkaisten sanallisten ohjeiden noudattamisesta. Tämän jälkeen tutkittiin kasvojen ilmeiden tunnistamista aikuisilla (Osatutkimus II). Aikuisilla, joilla oli AS oli vaikeuksia kasvonilmeiden tunnistamisessa kokonaisuuksien hahmottamisen perusteella eli silloin, kun kuvissa oli käytettävissä vain matalia paikkataajuuksia. Lisäksi selvitettiin moniaistista havaitsemista aikuisilla tutkimalla kuullun ja nähdyn (audiovisuaalisen) puheen havaitsemista (Osatutkimus III). Aikuiset, joilla oli AS havaitsivat audiovisuaalista puhetta laadullisesti eri tavalla, vaikka tunnistivat puhetta yhtä hyvin kuullunvaraisesti ja olivat yhtä hyviä huulilta lukijoita kuin verrokit. Lisäksi selvitettiin tarkkaavaisuuden vaikutusta puheen audiovisuaaliseen havaitsemiseen: tarkastelemalla poikkeavatko tämän ryhmän silmänliikkeet (Osatutkimus III) ja tarkkaavaisuuden tahdonalainen suuntaaminen puheen havaitsemisen aikana (Osatutkimus IV) verrokkien vastaavista toiminnoista. Sekä silmänliikkeet että tarkkaavaisuuden tahdonalainen suuntaaminen olivat samankaltaisia molemmilla ryhmillä. Tutkimussarjan tulokset osoittivat että monet kasvotusten tapahtuvalle kommunikaatiolle tärkeät taustatekijät toimivat poikkeavasti henkilöillä, joilla oli AS. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että oireyhtymään voi kuulua vaikeus monimutkaisten sanallisten ohjeiden ymmärtämisessä. Lisäksi sekä heikkous kokonaisuuksien hahmottamisen perusteella tapahtuvassa kasvojen tunnistamisessa että laadullisesti erilainen moniaistinen havaitseminen todennäköisesti vaikeuttavat kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-7626-8 fi
dc.relation.isformatof Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, puhetieteellisiä tutkimuksia. 1798-9191 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject logopedia fi
dc.title Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Jansson-Verkasalo, Eira fi
dc.ths Laakso, Minna fi
dc.ths Tiippana, Kaisa fi
dc.opn Foxe, John fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Linguist.pdf 438.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record