Tyttöjen ja poikien arvosanaerot motivaatiotekijöiden ja Pisa-tutkimusten valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/294740

Citation

Wiklund , S M-A 2017 , ' Tyttöjen ja poikien arvosanaerot motivaatiotekijöiden ja Pisa-tutkimusten valossa ' , Kasvatus , Vuosikerta. 48 , Nro 1 , Sivut 52-56 .

Title: Tyttöjen ja poikien arvosanaerot motivaatiotekijöiden ja Pisa-tutkimusten valossa
Author: Wiklund, Satu Mari-Anna
Contributor organization: Tutkijakollegium
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 5
Belongs to series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
URI: http://hdl.handle.net/10138/294740
Abstract: Tytöt saavat nykyään keskimäärin korkeampia arvosanoja kuin pojat kaikissa oppiaineissa, ja uusimpien PISA-testien valossa kuilu tyttöjen ja poikien menestyksen välillä on kasvanut hälyttävästi: erot tyttöjen ja poikien menestyksen välillä ei ole missään muualla niin näkyvä kuin Suomessa. Tässä artikkelissa tyttöjen ja poikien arvosanaeroja tarkastellaan PISA-testien valossa. Lisäksi pohditaan motivaation ja koulumenestyksen yhteyttä eri näkökulmista. PISA-testien yhteydessä teetetyt kyselyt nimittäin paljastavat, että tytöillä on huomattavasti poikia korkeammat tavoitteet koulutuksen ja tulevan ammatin suhteen. Tämä viittaisi siihen, että poikien motivaatio koulutyötä kohtaan on vähäisempää kuin tytöillä. Moni poika kokeekin koulun ja omien kiinnostuksen kohteidensa kulkevan eri suuntiin. Koulu ei siis tunnu koskettavan heitä henkilökohtaisesti. Tytöt saattavat löytää koulumaailmasta poikia enemmän kosketuspinta-alaa suhteessa omiin kiinnostuksen kohteisiinsa. Tyttöjen ja poikien arvosanoissa on niin suuri ero, että tämä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa toisen asteen koulutukseen hakeuduttaessa. Poikien tyttöjä alhaisempi koulumotivaatio näyttäisikin heijastuvan jo siihenkin, kuinka suuri osa pojista suorittaa toisen asteen koulutuksen tai korkeakoulututkinnon. Opettajankoulutuksessa tulisi siis ehkä jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota tasa-arvokasvatuksen vaatimuksiin sekä tyttöjen ja poikien yhdenvertaiseen huomioimiseen ja tukemiseen. Harrastusten ja koulutyön nykyistä tehokkaampi linkittäminen toisiinsa saattaisi myös hyödyttää joitakin oppilaita.
Subject: 516 Kasvatustieteet
koulu
tytöt
pojat
arvosanat
PISA-tutkimus
motivaatio
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kasvatus_lehti_puheenvuoro_Wiklund_2017.pdf 66.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record