The Marketplace of Ideas : A Corpus Study of Buy and Sell Metaphors in American Political Discourse

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Franssila, Sanna
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201201311274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29519
dc.description.abstract Metaphor in discourse and metaphors as discourse events which join together grammar, context and political objectives were the principal interest in this study. The following research questions guided this study: how genre-specific are buy and sell metaphors, how are they distributed in partisan political news and what kind of metaphorization levels of buy and sell can be found in authentic discourse? Moreover, negative evaluation conveyed with these metaphors in the partisan news coverage of three presidential elections in the United States (2000, 2004, and 2008) was one aspect in this study. The data comprised four text corpora which represent American political news genre: election news (1.6 million words), news or opinion magazines (3.8 million words), cable TV news (4.1 million words) and radio news (4.3 million words). All corpora had a conservative and a liberal subcorpus. On the question of genre-specificity, sell was found to be a genre-specific election news metaphor: there were on average 72% more sell metaphors in the election data than in the other subgenres. Moreover, the occurrence levels of metaphorical and literal "sell + [OBJECT]" -type expressions were nearly even in the election news. All other sell metaphor types were more frequent than their literal counterparts in the election data. Although neither buy nor sell were partisan as such, some types of them were more partisan than others. The "buy into" -type seemed to be characteristic for liberal political discourse. Sometimes there were reverse patterns in partisan use: conservatives preferred the" does not sell" type metaphors and liberals the "tough sell" -type, and to some extent conservatives also preferred the "buy + [OBJECT]" -type and liberals the "buy into" -type. With regard to negative evaluation, negative metaphors were found in the election news data more than non-negative metaphors: there were 36% more negatively evaluative buy and sell metaphors than non-negative in the election news. The increase of negative buy metaphors (78%) in the conservative election news was especially great from 2000 to 2008. Liberals used negative buy and sell metaphors more of their own candidates and party than conservatives of theirs. This paper reveals several future research topics, such as: 1. How are ideological identity and metaphor use, especially negatively evaluative use, linked together? 2. Can the genre-specifity of sell metaphors be confirmed in further studies? 3. Is the "buy it/this/that" phrase characteristic of mediated spoken discourse? en
dc.description.abstract Tämä tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia eroja ilmenee buy- ja sell-sanoihin pohjautuvien metaforien käytössä amerikkalaisessa konservatiivisessa ja liberaalissa mediassa 2000-luvulla. Aineistona oli neljä tekstikorpusta: vaalikorpus (1,6 milj. sanaa v. 2000, 2004 ja 2008 presidentinvaalien uutisoinnista), uutis- ja mielipidelehtikorpus (3,8 milj. sanaa), kaapelikanavauutiskorpus (4,1 milj. sanaa) sekä radiouutiskorpus (4,3 milj. sanaa). Kaikissa korpuksissa oli konservatiivinen ja liberaali alakorpus. Vaalikorpus kerättiin vuosina 2007 2008 ja 2010 mielipide- ja uutislehdistä (esim. The Nation, National Review), muut korpukset on kerätty laajemmasta Contemporary Corpus of American English korpuksesta. Aineistosta löytyi 751 metaforaksi luokiteltavaa ilmaisua. Näiden ilmaisujen käytössä esiintyviä eroja tutkittiin seitsemän pragmaattisen tai kielellisen muuttujan suhteen: uutislaji, poliittinen ideologia (konservatismi tai liberalismi), metaforiset lausekkeet, ilmausten metaforisoitumisen aste (suhteessa kirjaimellisiin ilmaisuihin), metafora arviontina, metaforaesiintymien muutos v. 2000, 2004 ja 2008 välillä, sekä negatiivisesti arvioivien metaforien kohde. Näistä kolmea viimeistä tarkasteltiin vain vaaliaineistossa. Tutkimusote oli pääasiassa kvantitatiivinen, vaikka joitain ilmiöitä myös analysoitiin tekstikontekstissa. Tutkimus osoitti sell-metaforien olevan tyypillisiä vaaliuutisille. Niitä oli keskimäärin 72 % enemmän vaaliuutisissa kuin muissa uutislajeissa. Myös sell-ilmaisujen metaforisoitumisaste oli korkea vaaliuutisissa: 47 % kaikista sell-ilmaisuista oli metaforia. Buy-metaforat olivat tyypillisiä sekä vaali-uutisissa että kaapelikanavauutisissa. Buy it/that/this-lauseke oli yleinen kaapelikanavauutisissa sekä radiouutisissa. Siten se saattaa olla tyypillinen ilmaisu puhutussa uutiskielessä. Eräät fraasit olivat suositumpia liberaalissa mediassa, kuten buy into, kun taas buy + [OBJEKTI] ja buy it/that/this-lausekkeita esiintyi enemmän konservatiivisessa mediassa. Samantyyppinen ideologinen ero löytyi myös tough sell ja does not sell lausekkeiden esiintymisessä. Sekä buy- että sell-metaforat ovat lisääntyneet presidentinvaaliuutisissa vuodesta 2000 vuoteen 2008, mutta negatiivisesti arvioivat metaforat ovat kasvaneet nimenomaan konservatiivisessa mediassa. Eniten negatiivisia buy- ja sell-metaforia käytettiin Demokraattien presidenttiehdokkaista Al Goresta, John Kerrystä ja Barack Obamasta, ja liberaali lehdistö kritisoi näillä ilmaisuilla omaa puoluettaan (Demokraattinen puolue) yleensä huomattavasti enemmän (43 % ilmaisuista) kuin konservatiivit omaansa (Republikaaninen puolue). Tutkimus osoitti, että metaforien lajityypillisyydestä ja ideologisesta metaforien käytöstä voidaan saada tuloksia suurten korpusaineistojen avulla. Tutkimuksen rajoitukset liittyvät suppeaan tutkimus-asetelmaan: vain kahteen kantasanaan perustuva tutkimus ei riitä selittämään kattavasti esim. negatiivisuuden ja ideologisen identiteetin suhdetta. Myös ilmaisujen määrittely metaforisiksi tai negatiivisesti arvottaviksi osoittautui monimutkaiseksi. Tutkimus osoittaa useita jatkotutkimuksen kohteita, kuten esimerkiksi metaforien käytön merkitys ideologisen identiteetin luomisessa ja ylläpitämisessä. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title The Marketplace of Ideas : A Corpus Study of Buy and Sell Metaphors in American Political Discourse en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201201311274

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
themarke.pdf 2.461Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record