Pohjoismaalaisten kauppalaivojen kiinniotot ja kiinniottojen oikeudellinen tausta 1200-luvun Englannissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201202021282
Title: Pohjoismaalaisten kauppalaivojen kiinniotot ja kiinniottojen oikeudellinen tausta 1200-luvun Englannissa
Author: Korpijärvi, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201202021282
http://hdl.handle.net/10138/29556
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee Englannissa 1200-luvulla pohjoismaalaisiin kauppamerenkulkijoihin kohdistettuja kiinniottoja ja takavarikkoja, tarkastellen niiden syitä ja suhdetta olemassaolleisiin oikeusraameihin. Tutkimuksen päälähteinä käytetään lupakirjamateriaalia ja kiinniottoja koskevaa kirjeenvaihtoa, joka on säilynyt pohjoismaisissa lähde-editioissa. Toisen lähderyhmän muodostavat aikakauden oikeudelliset tekstit kuten kuninkaan valtaa rajoittamaan tarkoitettu Magna Carta. Tutkimuksen teoriatausta nojaa keskiajan meri-, talous- ja oikeushistoriaa käsitteleviin teoksiin. Aineistoa analysoimalla esitetään pohjoismaalaisia merenkulkijoita Englannissa koskeneet oikeudelliset puitteet erityisesti suhteessa heidän vapaaseen liikkumiseensa ja kaupankäyntiinsä Henrik III:n valtakunnassa rauhan aikana. Tässä oikeudellisessa sääntelyssä perinteinen englantilainen tapaoikeus näyttäytyy ehkä hieman yllättäen varsin vähäisessä roolissa. Oikeudellisesti merkittävimpiä kaupankäyntiä säänteleviä aineistoja näyttävät olleen annetut lupakirjat ja Magna Cartan § 41. Huolimatta lainsäädännön pyrkimyksestä vapauttaa kauppa kruunun otteesta, kauppaluvat ja kiinniotot niiden puuttuessa osoittavat keskushallinnon pyrkineen sääntelemään taloudellisesti hyödyllistä ja poliittisesti latautunutta ulkomaankauppaa voimakaasti. Näitä raameja vasten tarkastellaan laivojen kiinniottoja ja lastien takavarikkoja, jotka jakautuvat karkeasti kuninkaan määräämiin ja ilman hänen käskyään suoritettuihin. Tutkimus osoittaa kruunun määräämien pohjoismaalaisten laivojen kiinniottojen liittyneen tavallisesti englantilaisten kauppiaiden saatavien perimiseen tai kolmatta osapuolta vastaan käytävästä sodasta seuranneisiin väärinkäsityksiin. Tutkimustulokset todistavat näiden väärinkäsitysten johtuneen tyypillisesti joko keskushallinnon ja paikallishallinnon välisestä heikosta tiedonkulusta tai paikallisten virkamiesten ammattitaidottomuudesta. Vilpillisessä mielessä suoritettuja kiinniottoja tutkimuksessa ei paljastunut ja silloinkin kun pohjoismaalaisia laivoja otettiin sodan aikana kiinni perusteetta, ei ole todisteita kruunun virkamiesten väärinkäytöksistä. Ilman kruunun käskyä tehdyissäkin kiinniotoissa syyksi paljastui tavallisesti lupakirjakäytäntö ja olemassaolleen kaupankäyntisopimuksen puuttuminen.
Discipline: General History
Yleinen historia
Allmän historia
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pohjoism.pdf 527.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record