Training active migrant workers : Cultivation of worker self-conduct in the context of integration training

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171080
Title: Training active migrant workers : Cultivation of worker self-conduct in the context of integration training
Author: Rantanen, Visa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171080
http://hdl.handle.net/10138/296482
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa Suomessa. Kotouttaminen on laaja käsite. Termiä käytetään yleisesti maahanmuuttajien ja vähemmistöjen yhteiskunnalliseen inkluusioon liittyvässä keskustelussa. Tämä tutkielma käsittelee työttömien maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa julkisrahoitteisen mutta yksityisen sektorin toimijoiden tarjoaman kielikoulutus kurssien ja työelämäharjoittelun muodossa. Tutkimus soveltaa etnografista observaatiotutkimusta hallintavaltateoriakehykseen. Hallintavaltateoria analysoi yhteiskunnallisen vallankäytön modernisaatiota, jossa biopoliittinen vallankäyttö delegoidaan yksityisen sektorin ja muiden valtion ulkopuolisten organisaatioiden tasolle ja vallankäytön mekanismit välttävät suoran määräysvallan kohdistamista hallittaviin subjekteihin toimien hallittavien subjektifikaation kautta. Teoreettinen viitekehys kontekstualisoi etnografisen observaatiotutkimuksen laajempaan väestönhallinnan rationaliteettien muutoksen tutkimusalueeseen. Kotoutumiskoulutuksen päätavoitteena on nostaa koulutuksen kautta maahanmuuttajien työllisyyttä. Tutkielmani kuvailee, kuinka kotokoulutuksessa myös luodaan joustavaa ja palveluhenkistä työntekijäsubjektia, joka ilmenee luokkaopetuksessa, palautteessa, mutta myös normalisoituu opettajien työroolissa ja prekarisoidussa toiminnallisuudessa. Etnografisena tutkielmana tämä tutkimus kuvaa myös kotokoulutusta työympäristönä ja yhteisönä. Kouluttajien työrooli laajenee opetustyöstä laajempaan palvelu, administraatio ja osittain jopa hoivatyöhön. Työnkuvaan kuuluu tasapainottelu työn eri osa-alueiden ristipaineessa työpäivän aikana.This master’s thesis studies the Finnish migrant integration programme. Integration is a manifold concept. The term is used referring to many different aspects of social inclusion of migrants and ethnic minorities. This paper deals with the integration of newly arrived and/or unemployed migrants in Finland, through compulsory language training and workfare type internship practice – in this case publicly funded services delivered by a private training company. The research applies ethnographic participant observation data to Foucault-scholarship influenced governmentality theory. Governmentality refers modern use of state power, where governance of populations is increasingly delegated to grassroots societal actors, such as private companies, and mechanisms of state control have shifted away from direct coercion and command, into soft power of subjectification. Contributions from governmentality research allows situating ethnographic data into a wider framework of changing rationalities behind population management. Combining ethnographic research with analysis derived from governmentality theory allows relating macro-sociological analysis of social power to micro-sociological accounts of everyday life, habits and working conditions. The main aim of integration training is to increase the employability of its participants. My research describes how integration training seeks to subjectify its students as workers, or more precisely, how teaching a self-managing and disciplined worker subjectivity as a general soft-skill is embedded within language teaching. This active, flexible and service oriented worker subjectivity is reflected in classroom teaching and feedback, but also normalized in the role of the teacher. Integration training is also a place of learning, making friends, and multicultural expression. As an ethnographic study this is also a portrayal of integration training as a work place and a community. The teachers’ working conditions widen their role beyond just educators, to also carers and administrative assistants, whose work involve negotiating between the competing requirements of these roles throughout the working day.
Subject (yso): Hallintavalta
governmentality
kotouttaminen
kotoutumiskoulutus
neoliberalism
uusliberalismi
precarity


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record