Better Coffee? : The Intertwining of Ethics and Quality in the Third-Wave Coffee Subculture

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171033
Title: Better Coffee? : The Intertwining of Ethics and Quality in the Third-Wave Coffee Subculture
Author: Hämäläinen, Mirja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171033
http://hdl.handle.net/10138/296483
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kehitysmaatutkimus
Development Studies
U-landsforskning
Abstract: Kahviteollisuus tarjoaa näkökulman hyödykekaupan ja kehityksen suhteeseen. Teema on ollut kehityskeskustelussa mukana vuosikymmeniä. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee pientä osaa maailman laajuisesta kahvikaupasta. Tutkielman aiheena on niin sanottu kolmannen aallon kahvi, eli korkean laadun kahvin ympärille muodostunut alakulttuuri. Alakulttuurin keskiössä on pyrkimys luoda globaalin Etelän viljelijöiden ja Pohjoisen kahvin myyjien ja kuluttajien välille uudenlainen suhde. Tutkielman tarkoitus on esitellä Pohjoisessa toimivien, tähän alakulttuuriin kuuluvien, kahvialan ammattilaisten näkemyksiä jotka muodostavat ammattilaisten käsityksen eettisestä kaupasta. Tutkielman tavoite on ymmärtää paremmin verkostoja jotka yhdistävät globaalin Pohjoisen ja Etelän aikana jolloin tieto tuotteen alkuperästä kuuluu osaksi laadun kokemusta, mutta epätasapaino sekä vallassa että resursseissa säilyy globaalin kaupan piirteenä. Tutkielman empiirinen materiaali koostuu kahdeksasta kahvialan ammattilaisten haastattelusta ja seitsemän kahvialan organisaation verkkosivujen materiaalista. Materiaalia on analysoitu käyttäen diskurssianalyysiä välineenä. Teoreettinen viitekehys koostuu kosmopilitismista, bourdieusialaisesta lähestymistavasta sekä tavaranfetissin käsitteestä ja niin sanotusta kaksinkertaisesta tavarafetissistä. Tutkielman keskeinen tulos on, että kahviammattilaisten uskomus on, että materiaalinen laatu liittyy erottomattomasti kaupan eettisyyteen. Pohjoisen kahviammattilaiset määrittelevät kahvista kuluttajille kerrotun tarinan ja kolmannen aallon kahvissa se liittyy vahvasti laadun ja eettisyyden yhteyteen. He kuuluvat kosmopoliittiseen perinteeseen ja rakentavat kaksinkertaista tavarafetissiä selittäessään kahvin alkuperää. Kolmannen aallon kahvin alakulttuuriin kuuluvat kahvialan ammattilaiset ovat kriittisiä kestävyyteen ja eettisyyteen liittyviä sertifikaatteja kohtaan ja tarjoavat niille vaihtoehdoksi henkilökohtaisia suhteita kahvin tuottajiin. Tällaisen mallin vaikutuksien kahvin tuottajien elinkeinoihin ja yhteisöihin selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia.The coffee industry provides insights into the relationship between commodity trade and development, a topic that has been a part of developmental discussions for decades. This master's thesis is a case study on a niche inside global coffee business. Its topic is the Third Wave Coffee, a subculture formed around high quality coffee. In its essence the is creating a new kind of relationship with the coffee producers in the global South and the people selling and consuming coffee in the global North. The study's purpose is to portray the views that form the bases of ethics of trade in the subculture. The aim of the study is to understand the networks that tie the global North and South together in an age where consumers see the knowledge about the origin of a high-end product as a part of a quality experience but persistent inequality of power and resources still seem to be a permanent feature of commodity trade relations between the global South and North. The material consists of eight semi structured interviews from coffee professionals and from material of seven websites of organizations connected to the people interviewed. The material was analyzed with discourse analyses as a tool. Theoretical framework consists of cosmopolitanism, Bourdieusian Approach and commodity Fetishism and "double" commodity fetishism. The findings demonstrate that the coffee professionals in the North hold beliefs about how material quality of coffee and ethical trade are intertwined in a way that they secure one another. The professionals define the story about the coffee sold to the consumer and in the Third Wave this based greatly on this presumed link between quality and ethics, cosmopolitan values are often present in the discourses and "double" commodity fetishism is constructed when explaining the origin of coffee. Third Wave coffee professionals in the North are critical of certification schemes related to sustainability and trade ethics and offer personal relationships with the producers as an alternative for them. The effects of this model on the livelihoods and communities of the coffee producers in the global South are a subject of a further study.
Subject: coffee
third wave coffee
coffee
third wave coffee
Subject (yso): kahvi
kahvikulttuuri
reilu kauppa
kehitys
kehittyneet maat
kehittyvät markkinat
kansainvälinen kauppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hamalainen_Mirja_Pro_gradu_2018.pdf 851.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record