Kuka pelastaisi kukkakaalit? : Yksilöllistynyt poliittisuus ja kestävän kansalaisen vastuu kulutustottumuksiin vetoavassa mediatapauksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171072
Title: Kuka pelastaisi kukkakaalit? : Yksilöllistynyt poliittisuus ja kestävän kansalaisen vastuu kulutustottumuksiin vetoavassa mediatapauksessa
Author: Koivulehto, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171072
http://hdl.handle.net/10138/296495
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Kukkakaali-ilmiö on elokuussa 2017 muodostunut ruoan kestävään kuluttamiseen kytkeytyvä mediatapaus, joka vetoaa kuluttajia ostamaan kukkakaalia. Kukkakaali-ilmiö koostuu kahdesta sosiaalisessa mediassa rakentuneesta kampanjasta: Reko Vaasa lähiruokaringin kampanjasta sekä laajemmin levinneestä kukkakaalitalkoot-kampanjasta.Tutkielman tavoitteena on tapaustutkimuksen avulla tarkastella näiden sosiaalisten liikkeiden rakentumista kestävän kuluttamisen kampanjoiksi sosiaalisen ja perinteisen median vuorovaikutuksessa. Tutkielma vastaa kysymykseen ”Miten yksilöllistynyt poliittinen vastuu ilmenee kestävään kuluttamiseen vetoavassa mediatapauksessa?” Kukkakaali-ilmiön poliittisuutta lähestytään tutkielmassa poliittisen kuluttamisen näkökulmasta. Poliittinen kuluttaminen nähdään yksilöiden mahdollisuutena kantaa kestävään kansalaiskäsitykseen liitettyä yksilöllistynyttä poliittista vastuuta. Poliittista kuluttamista tarkastellaan myös suhteessa kansalaisosallisuuden käsitteeseen. Lisäksi tutkielma pohtii poliittisen kuluttamisen ilmenemistä internetin ja sosiaalisen median tarjoamilla alustoilla. Tutkielmassa on käytetty tapaustutkimuksen lähestymistapaa tutkimuskohteen määrittelemisessä. Tutkimusaineistona toimii verkkoaineisto, joka koostuu kukkakaali-ilmiöön liitettävistä uutisartikkeleista sekä sosiaalisen median julkaisuista ja keskusteluista. Tutkielman metodologisena lähestymistapana on yhdistetty laadullista aineiston erittelyä ja teoriasidonnaista analyysia. Tutkielmassa havaitaan, että kukkakaali-ilmiön molemmat kampanjat sisältävät yksilöllistyneelle poliittisuudelle tyypillisiä ominaispiirteitä, kuten verkostomaisen rakenteen, arkisen toiminnan kohteen, joustavia osallistumisen tapoja sekä uskon oman toiminnan vaikuttavuuteen. Kampanjoissa käytetään myös kestävyyteen vetoavia kehystämisen tapoja. Kampanjat sisältävät myös poliittisen kuluttamisen muotoja – buycott-kuluttamista, diskursiivista poliittista kuluttamista ja elämäntapapoliittisuutta – muistuttavaa toimintaa. Johtopäätöksissä esitetään, kuinka kampanjoiden varsinainen poliittisuus paljastuu kuitenkin niiden tavoista määritellä toiminnan taustalla vaikuttavia kestävyysongelmia. REKO Vaasan selvää poliittista kuluttamista vastaava toiminta pyrkii kulutusvalinnoillaan tukemaan maanviljelijöitä ostamalla kukkakaalia suoraan lähituottajilta sekä kritisoimaan ruoantuotannon järjestelmää tarjoamalla vaihtoehtoisen tavan kuluttaa. Kukkakaalitalkoot-kampanja perustuu sen sijaan hetkelliseen tavoitteeseen kukkakaalin ostovoiman kasvattamiseksi ja yksittäisen sadon pelastamiseksi. Kukkakaalitalkoot-kampanja edustaakin poliittisen kuluttamisen sijasta ennemminkin kansalaisosallisuutta, jonka toiminnalla ei pyritä vaikuttamaan vakiintuneiden instituutioiden toimintaan. Ratkaisevaksi tekijäksi nousee tiedon määrä kulutusvalintojen seurauksista ja kuluttajien motivaatio soveltaa sitä arjen kulutusvalinnoissa. Kampanjoiden poliittisuuden eroa kuvataan johtopäätöksissä kansalaiskuluttajan ja kuluttajakansalaisen käsitteiden avulla. Tutkielma korostaa kukkakaalitalkoot-kampanjaan osallistuneiden kuluttajien kaltaisten kuluttajakansalaisten potentiaalia yksilöllistyneen poliittisen vastuun kantajina. Laajasti levinnyt ja paljon näkyvyyttä saavuttanut kampanja osoittaa, että kestävyysteemoihin perustuva kampanja voi onnistua mobilisoimaan suuren joukon ihmisiä.
Subject: poliittinen kuluttaminen
kestävä kuluttaminen
sosiaalinen media
lähiruoka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koivulehto_Sosiologia.pdf 1.272Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record