Second trimester medical termination of pregnancy : procedure, immediate complications and the risk of repeat termination

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7635-0
Title: Second trimester medical termination of pregnancy : procedure, immediate complications and the risk of repeat termination
Author: Mentula, Maarit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-03-02
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7635-0
http://hdl.handle.net/10138/29696
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background: Mifepristone misoprostol combination has become the preferred method for second trimester medical termination of pregnancy (MTOP). The recommended mifepristone-misoprostol interval has been 36 - 48 hours, but a more flexible interval would be of value. Increasing gestational age has been associated with an increased risk of complications of TOP, but little is known about the complications after MTOP. Also data on repeat TOP after second trimester TOP has been missing. Objectives: To assess the procedure of second trimester MTOP and its complications or health risks in a randomized trial comparing one- and two-day mifepristone-misoprostol intervals and in nationwide cohorts evaluating complications of MTOP and the risk of repeat TOP (re-TOP). Material and methods: The open randomized prospective trial consisted of 227 women who underwent MTOP between gestational weeks 13 - 24. The epidemiological studies performed using the Finnish Abortion Registry and the Hospital Discharge Registry assessed complications after first and second trimester MTOP in 18,248 women who underwent MTOP in Finland in 2003 2006 and the risk of re-TOP in 41,750 women who underwent their first TOP in Finland in 2000 - 2005. Results: Induction-to-abortion time was similar with one- and two-day mifepristone-misoprostol intervals (8.5 vs. 7.2 hours, p=0.038). However, it was markedly longer with the one-day interval among women without previous deliveries (10.1 vs. 7.6 hours, p=0.013) and when gestational age exceeded 16 weeks (10.8 vs. 7.2 hours, p=0.024). The risk of surgical evacuation was increased with the two-day mifepristone-misoprostol interval (OR 2.2; 95% CI 1.1 - 4.1), age above 24 years (OR 2.4; 95% CI 1.1 - 5.3), a history of uterine curettage (OR 4.4; 95% CI 1.7 - 11.7) and foetal indication for TOP (OR 6.1; 95% CI 1.1 - 34.4). In comparison with first trimester MTOP second trimester MTOP increased the risk of surgical evacuation (adjusted OR 7.8; 95% CI 6.8 - 8.9) and infection (adj. OR 2.1; 95% CI 1.5 - 2.9) and second trimester re-TOP (HR 3.8; 95% CI 2.9 - 5.1) and re-TOP after 16 weeks of gestation (HR 5.0; 95% CI 3.3 - 7.7). Conclusions: Both one- and two-day dosing intervals between mifepristone and misoprostol are suitable for second trimester MTOP. Compared with earlier MTOP, second trimester MTOP increases the risk of surgical evacuation or infection and a history of uterine curettage increases this risk. As second trimester TOP is also a risk factor of re-TOP, especially later in pregnancy, special focus on the safety and efficacy of the method is needed.Taustaa: Mifepristoni-misoprostoli yhdistelmästä on tullut suositeltavin toisen raskaus-kolmanneksen lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen menetelmä. Mifepristoni-misoprostoli antoväli on perinteisesti ollut 36 48 tuntia, mutta joustavampi annostelu olisi tarpeen. Raskaudenkeskeytyksen riskit lisääntyvät raskausviikkojen kasvaessa, mutta toisen raskauskolmanneksen lääkkeellisen keskeytyksen riskeistä tiedetään vähän. Myös tieto raskauden keston vaikutuksesta toistuvan keskeytyksen riskiin on puuttunut. Tämä tutkimus selvitti toisen raskauskolmanneksen lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen menetelmää ja riskejä verraten yhden ja kahden vuorokauden mifepristoni-misoprostoli-antoväliä satunnaistetussa tutkimuksessa. Ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen raskaudenkeskeytysten haittatapahtumia sekä riskiä toistuvaan keskeytykseen selvitettiin rekistereistä. Aineisto ja menetelmät: Satunnaistettu tutkimus käsitti 227 raskausviikoilla 13 - 24 raskaudenkeskeytyksessä ollutta naista. Rekisteritutkimus lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkiseuraamuksista tarkasteli Suomessa vuosina 2003 - 2006 keskeytyksessä olleilla 18,248 naisella. Toistuvan keskeytyksen riskiä selvitettiin 2000 - 2005 keskeytyksessä olleilla 41,750 naisella. Tulokset: Keskeytymiseen kului yhden ja kahden vuorokauden mifepristoni-misoprostoli-antovälillä miltei sama aika (8.5 vs. 7.2 tuntia; p=0.038). Keskeytyminen oli olennaisesti nopeampi kahden vuorokauden mifepristoni-misoprostoli-antovälillä potilailla, joilla ei ollut aiempia alatiesynnytyksiä (10.1 vs. 7.6 tuntia; p=0.013) tai kun raskausviikkoja oli yli 16 (10.8 vs. 7.2; p=0.024). Kaavinnan todennäköisyyttä lisäsivät yli 24 vuoden ikä (OR 2.4; 95%CI 1.1 - 5.3), kahden vuorokauden mifepristoni-misoprostoli-väli (OR 2.2, 95%CI 1.1 - 4.1), aiempi kaavinta (OR 4.4; 95%CI 1.7 - 11.7) ja sikiöindikaatio keskeytykselle (OR 6.1; 95%CI 1.1 - 34.4). Verrattuna varhaisempaan keskeytykseen toisen raskauskolmanneksen keskeytys lisäsi kaavinnan (OR 7.3; 95%CI 6.4 - 8.3), tulehduksen (OR 2.1; 95%CI 1.5 - 2.9), uuden toisen raskauskolmanneksen keskeytyksen (HR 3.84; 95%CI 2.89 - 5.10, p < 0.0001) sekä uuden yli 16 viikon keskeytyksen (HR 5.03; 95%CI 3.31 - 7.65; p < 0.001) riskiä. Johtopäätökset: Sekä yhden että kahden vuorokauden mifepristoni-misoprostoli-annosteluväli sopii toisen raskauskolmanneksen lääkkeelliseen raskaudenkeskeytykseen. Verrattuna varhaisempaan keskeytykseen toisen raskauskolmanneksen keskeytys lisää kaavinnan ja tulehduksen riskiä, jota vielä lisää aiempi kaavinta. Kun toisen raskauskolmanneksen keskeytys on lisää toistuvan keskeytyksen riskiä, olisi käytetyn menetelmän turvallisuus ja tehokkuus olennaisen tärkeää.
Subject: naistentaudit ja synnytykset
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
secondtr.pdf 1.465Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record