Kauppatavarana rakkaus : Anni Polva -brändin rakentuminen 1940–60-luvulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4780-6
Title: Kauppatavarana rakkaus : Anni Polva -brändin rakentuminen 1940–60-luvulla
Author: Vikström, Tarja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-02-15
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4780-6
http://hdl.handle.net/10138/297671
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Anni Polva was a Finnish author who wrote children’s literature and romantic novels from 1945 to the early 1990’s. This study analyzes Anni Polva’s romantic novels from the late 1940s to the turn of the 1970s and argues that by the end of the period the author name Anni Polva formed a brand. The study examines the Anni Polva brand from the perspective of production process, marketing strategy, the audience, and the critical reception of the works. Brand is defined as a relationship and interaction, that consists of the values, presuppositions, and notions made by its various stakeholders. The theoretical framework is based on the concept of brand, cultural value judgements, and on the market-related issues. In the analysis of the brand's operating environment, Pierre Bourdieu's concept of a field of cultural production is used. The research method is close reading of the texts. In the study, Anni Polva’s writing process and strategy is analysed. The close reading of the novels indicates that besides offering the obvious familiar and harmless mishaps, the stories also built a mythical romantic world where a goal-oriented woman is the actor of the stories, and a tireless heroine of the everyday life. This story structure formed the core of the brand. Polva published one romantic novel each year and systematically built a customer promise of a moments rest in the middle of a stressful every day. This promise was the object of criticism, culminating on an attempt to ban the novels from public libraries in the 1960’s. Anni Polva built her brand from a commercial point of view, and sought good sales. However, Anni Polva's writings and her later recorded author interviews convey a genuine desire to serve and cheer up her readership, despite of the critics.Tutkimus käsittelee Anni Polvan 1940-luvun lopulta 1970-luvun taitteeseen julkaisemia viihdekirjoja. Tutkimuksessa väitetään, että kirjailijanimestä Anni Polva muodostui viimeistään 1970-luvun taitteeseen mennessä brändi, jota kirjailija itse toiminnallaan systemaattisesti rakensi. Tutkimuksessa analysoidaan Anni Polva -brändin rakentumista ja tarkastellaan sitä viihdekirjojen tuotantoprosessin, markkinoinnin, teosten, lukijoiden sekä brändin kohtaamaan kritiikin näkökulmista. Tutkimuksessa käsitetään brändi suhteena ja vuorovaikutuksena, joka rakentuu sen eri sidosryhmien arvojen, ennakko-odotusten ja mielikuvien varaan. Teoreettisen viitekehyksen luovat pohdinta brändin käsitteestä, kulttuurisista arvoarvostelmista ja kulttuuriseen brändinrakentamiseen liittyvästä markkinoiden problematiikasta. Brändin toimintaympäristön ja kritiikin analyysissä käytetään Pierre Bourdieun kenttäteoriaa. Tutkimusmenetelmänä on tekstimateriaalien lähiluku. Tutkimuksessa analysoidaan Anni Polvan kirjoitusprosessia sekä teosten tuotantoa kustantajan ja kirjailijan välisen kirjeenvaihdon sekä kirjailijan itsensä jättämän arkistomateriaalin avulla. Teosten ja teoksista käydyn julkisen keskustelun analyysi tuottaa näkemyksen Polva-kirjoista lukijoidensa arjen vastakohtana. Kirjojen tarinat tarjosivat lukijoilleen tarttumapinnan useille tutuilla arjen kommelluksilla ja samalla ne rakensivat myyttistä romanttista maailmaa, jossa päämäärätietoinen sankaritar on tarinoiden toimija, miehenmetsästäjä ja uupumaton arjessa pärjääjä. Polvan rakentama maailma toistui samankaltaisena joka vuosi julkaistuissa kirjoissa romantiikan pelisääntöjä noudattaen. Kirjailija rakensi teoksillaan ja julkisilla kommenteillaan systemaattisesti asiakaslupausta hetken lepotauosta keskelle arjen raadantaa. Tähän lupaukseen kohdistui viimeistään 1950-luvulta alkaen kritiikkiä, joka huipentui pyrkimykseen kieltää teokset yleisistä kirjastoista 1960-luvulla. Brändiin kohdistuneessa kritiikissä oli kyse pelosta viihteen passivoivuutta ja kirjallisuuden kentällä toimivaa kaupallista tuotetta kohtaan. Anni Polva rakensi brändiään kaupallisista lähtökohdista hyvää menekkiä tavoitellen. Viihdekirjojen kirjoittamien oli hänelle pikemminkin työ kuin kutsumus. Teosten tuoma tulo oli tärkeä motivaatio kirjoittamiselle ja peruste brändin tasalaatuisuudesta huolehtimiselle. Kuitenkin Anni Polvan kirjoitukset ja hänen myöhemmin äänitetyt kirjailijahaastattelunsa välittävät viestiä aidosta halusta palvella ja ilostuttaa lukijakuntaansa, kritiikistä välittämättä.
Subject: Historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kauppata.pdf 2.628Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record