Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, laser vai höyläys?

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901211094
Titel: Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, laser vai höyläys?
Författare: Ponkkonen, Misael
Medarbetare: Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901211094
http://hdl.handle.net/10138/297690
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on ikääntyvillä miehillä hyvin yleinen sairaus ja Suomessa väestön ikääntymisen myötä sen esiintyvyys kasvaa koko ajan. Ensilinjan hoito on usein lääkkeellinen, mutta osalla potilaista ei lääkkeellisellä hoidolla päästä riittävään hoitotulokseen, tällöin vaihtoehtona on operatiivinen hoito.. Operatiiviseen hoitoon on kehitetty monia eri vaihtoehtoja, joista eturauhasen höyläysleikkaus on ollut pitkään ns. kultainen standardi. Yksi suhteellisen uusista vähän kajoavista operatiivisista hoitomuodoista on eturauhasen leikkaus viherlaserin avulla. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa viherlaserilla hoidetut potilaat kotiutuvat nopeammin ja komplikaatioriskit ovat pienemmät samalla kun hoitoteho on yhtä hyvä verrattuna eturauhasen höyläysleikkaukseen. Viherlaser on kuitenkin vielä suhteellisen uusi hoitomuoto ja pitkäaikaistutkimuksia on rajallisesti. Suomessa ei vielä ole tehty yhtään pitkäaikaistutkimusta, jossa vertaillaan perinteistä höyläysleikkausta viherlaseriin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun syntymekanismeja, epidemiologiaa ja hoitovaihtoehtoja. Lisäksi tutkielmassa analysoitiin Suomessa kerätty 196 potilaan tutkimusaineisto, jossa 102 potilasta satunnaistettiin LASER-hoitoon ja 94 potilas TURP-hoitoon. Potilaita seurattiin vuoden ajan ja analysoitavaa aineistoa kerättiin viidellä käyntikerralla (preoperatiivinen, operaatiivinen, 3kk, 6kk, 12kk). Seuranta-ajan lopussa laserilla ja höyläysleikkauksella saavutettiin sama teho virtsaamisfunktion mittareissa ja oirekyselyissä, mutta laserilla hoidetut potilaat kotiutuivat keskimäärin 1,03 päivää nopeammin ja heiltä saatiin poistettua katetri keskimäärin 0,92 päivää aikaisemmin. Tuloksien perusteella LASER-hoito sopii hyvin eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun operatiiviseen hoitoon ja lyhyemmän sairaalahoidon vuoksi LASER-hoito saattaa olla kustannustehokkaampaa hoitoa verrattuna TURP-hoitoon.
Subject: TURP
urologia
eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
viherlaser


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post