Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, laser vai höyläys?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Ponkkonen, Misael
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201901211094
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/297690
dc.description.abstract Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on ikääntyvillä miehillä hyvin yleinen sairaus ja Suomessa väestön ikääntymisen myötä sen esiintyvyys kasvaa koko ajan. Ensilinjan hoito on usein lääkkeellinen, mutta osalla potilaista ei lääkkeellisellä hoidolla päästä riittävään hoitotulokseen, tällöin vaihtoehtona on operatiivinen hoito.. Operatiiviseen hoitoon on kehitetty monia eri vaihtoehtoja, joista eturauhasen höyläysleikkaus on ollut pitkään ns. kultainen standardi. Yksi suhteellisen uusista vähän kajoavista operatiivisista hoitomuodoista on eturauhasen leikkaus viherlaserin avulla. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa viherlaserilla hoidetut potilaat kotiutuvat nopeammin ja komplikaatioriskit ovat pienemmät samalla kun hoitoteho on yhtä hyvä verrattuna eturauhasen höyläysleikkaukseen. Viherlaser on kuitenkin vielä suhteellisen uusi hoitomuoto ja pitkäaikaistutkimuksia on rajallisesti. Suomessa ei vielä ole tehty yhtään pitkäaikaistutkimusta, jossa vertaillaan perinteistä höyläysleikkausta viherlaseriin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun syntymekanismeja, epidemiologiaa ja hoitovaihtoehtoja. Lisäksi tutkielmassa analysoitiin Suomessa kerätty 196 potilaan tutkimusaineisto, jossa 102 potilasta satunnaistettiin LASER-hoitoon ja 94 potilas TURP-hoitoon. Potilaita seurattiin vuoden ajan ja analysoitavaa aineistoa kerättiin viidellä käyntikerralla (preoperatiivinen, operaatiivinen, 3kk, 6kk, 12kk). Seuranta-ajan lopussa laserilla ja höyläysleikkauksella saavutettiin sama teho virtsaamisfunktion mittareissa ja oirekyselyissä, mutta laserilla hoidetut potilaat kotiutuivat keskimäärin 1,03 päivää nopeammin ja heiltä saatiin poistettua katetri keskimäärin 0,92 päivää aikaisemmin. Tuloksien perusteella LASER-hoito sopii hyvin eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun operatiiviseen hoitoon ja lyhyemmän sairaalahoidon vuoksi LASER-hoito saattaa olla kustannustehokkaampaa hoitoa verrattuna TURP-hoitoon. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject TURP
dc.subject urologia
dc.subject eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
dc.subject viherlaser
dc.title Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, laser vai höyläys? fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201901211094

Files in this item

Files Size Format View
Ponkkonen_Misael_Pro_gradu_2018.pdf 262.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record