Muutokset aikuisten ympärivuorokautisissa mielenterveys-palveluissa HUS-alueella 2012-2014

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/297873

Citation

Wahlbeck , K , Sailas , E , Haaramo , P , Vastamäki , M & Joffe , G 2017 , ' Muutokset aikuisten ympärivuorokautisissa mielenterveys-palveluissa HUS-alueella 2012-2014 ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 72 , Nro 22 , Sivut 1429-1434 . < http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL222017-1429.pdf >

Title: Muutokset aikuisten ympärivuorokautisissa mielenterveys-palveluissa HUS-alueella 2012-2014
Author: Wahlbeck, Kristian; Sailas, Eila; Haaramo, Peija; Vastamäki, Marjut; Joffe, Grigori
Contributor organization: Psykiatrian osasto
Clinicum
HUS Psykiatria
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/297873
Abstract: Psykiatrian sairaansijojen vähetessä mielenterveyskuntoutujille suunnatut asumispalvelut ovat lisääntyneet. Aineisto ja menetelmät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kunnissa tehtiin v. 2012 ja 2014 selvitys aikuisväestön ¬mielenterveys- ja päihdepalveluista ESMS-R-työkalulla (European Service Mapping Schedule, revised). Tulokset Psykiatrian sairaansijat vähenivät kahdessa vuodessa 15 % ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ¬lisääntyivät 4 %. Päihdekuntoutujien asumispalvelut lisääntyivät 67 %. Julkisten tuottajien osuus ¬mielen¬terveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista kasvoi. Ympärivuorokautisten paikkojen yhteismäärä vaihteli suuresti sairaanhoitoalueittain. Psykiatrian sairaansijojen määrän ja mielenterveyskuntoutujien ¬asumispalvelujen ¬paikkamäärän väliltä ei löytynyt yhteyttä. Asumispalveluissa oli lievää siirtymistä vähemmän tuettuihin ¬asumis¬muotoihin ja kohti kotiin tuotua tukea. Päätelmät Palvelujen järjestäminen on kehittynyt valtakunnallisten linjausten mukaisesti laitosmaisista olosuhteista tuettuun asumiseen. Ympärivuorokautisten paikkojen alueellinen vaihtelu sekä psykiatrian sairaansijojen ja asumispalvelujen paikkamäärän väliltä puuttuva yhteys kuitenkin viittaavat siihen, ettei palvelukokonaisuus ole kehittynyt ohjatusti. Ryhmämuotoisia asumispalveluja painotettaessa on vaara, ettei aito itsenäinen asuminen lisäänny, vaan hoiva siirtyy osastoilta asumispalveluihin.
Subject: Mental Health Services
+trends
Adult
Assisted Living Facilities
Catchment Area (Health)
3124 Neurologia ja psykiatria
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL222017_1429.pdf 381.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record