Tuberoosiskleroosi - suomalainen diagnoosi- ja seurantasuositus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/298011

Citation

Metsähonkala , L , Alapulli , H , Arvio , M , Hiippala , A , Hodgson , U , Immonen , A , Kananen , K , Karvonen , M , Kataja , J , Kälviäinen , R , Leppävirta , J , Lähdesmäki , T , Nisen , H , Pöyhönen , M , Vanninen , R , Vasara , K & Vieira , P 2017 , ' Tuberoosiskleroosi - suomalainen diagnoosi- ja seurantasuositus ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 72 , Nro 35 , Sivut 1850-1857 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2017/SLL352017-1850.pdf >

Title: Tuberoosiskleroosi - suomalainen diagnoosi- ja seurantasuositus
Author: Metsähonkala, Liisa; Alapulli, Heikki; Arvio, Maria; Hiippala, Anita; Hodgson, Ulla; Immonen, Arto; Kananen, Kristiina; Karvonen, Marjo; Kataja, Janne; Kälviäinen, Reetta; Leppävirta, Jussi; Lähdesmäki, Tuire; Nisen, Harry; Pöyhönen, Minna; Vanninen, Ritva; Vasara, Kristiina; Vieira, Päivi
Contributor organization: Clinicum
Lastenklinikka
Lastenneurologian yksikkö
Suu- ja leukakirurgian yksikkö
Sisätautien osasto
Keuhkosairauksien yksikkö
Urologian yksikkö
Kirurgian osasto
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
HUSLAB
Minna Pöyhönen / Vastuullinen tutkija
Medicum
Helsingin yliopisto
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
HUS Pää- ja kaulakeskus
HUS Sydän- ja keuhkokeskus
HUS Vatsakeskus
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 8
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/298011
Abstract: •Tuberoosiskleroosia sairastavat potilaat tarvitsevat systemaattista, monen erikoisalan seurantaa läpi elämän. •Tavoitteena on haitallisten tai jopa hengenvaarallisten elinmuutosten varhainen toteaminen ja hoito. •Epilepsian tehokkaalla hoidolla ja kehityksen oikea-aikaisella tuella pyritään vaikuttamaan potilaiden kehitys¬ennusteeseen ja neuropsykiatristen häiriöiden esiintymiseen. •Tässä suosituksessa esitetään diagnosointi- ja seurantavaiheessa tarvittavat tutkimukset ja niiden toteutus, jossa hyödynnetään sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palveluja.
Subject: Tuberous Sclerosis
+diagnosis
+epidemiology
+prevention & control
+therapy
Skin
+pathology
Kidney
Mouth
Tooth
Epilepsy
Rhabdomyoma
Hamartoma
Perivascular Epithelioid Cell Neoplasms
Giant Cell Tumors
Genetic Counseling
Practice Guidelines as Topic
3111 Biolääketieteet
1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
3112 Neurotieteet
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL352017_1850.pdf 294.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record