Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/298217

Citation

Partanen , A , Alho , H , Forsell , M , Kotovirta , E , Kuussaari , K , Mäkelä , N , Rönkä , S , Selin , J & Vorma , H 2017 , ' Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 72 , Nro 50-52 , Sivut 2981-2985 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2017/SLL502017-2981.pdf >

Title: Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut
Author: Partanen, Airi; Alho, Hannu; Forsell, Martta; Kotovirta, Elina; Kuussaari, Kristiina; Mäkelä, Niklas; Rönkä, Sanna; Selin, Jani; Vorma, Helena
Contributor organization: Clinicum
Helsingin yliopisto
HUS Sisätaudit ja kuntoutus
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 5
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/298217
Abstract: Lähtökohdat Opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja korvaushoidosta ei ole kattavaa rekisteritietoa. Tämän poikkileikkausselvityksen tavoitteena oli saada vuoden 2015 tilanteesta vertailukelpoinen kokonaiskuva vuonna 2011 tehtyyn selvitykseen nähden. Menetelmät Opioidiriippuvuuden lääkkeellistä vieroitus- tai korvaushoitoa toteuttavilta yksiköiltä kerättiin summatiedot lomakekyselyllä 30.11.2015. Tulokset Hoidossa oli tutkimusajankohtana 3 329 potilasta, heistä 3 293 korvaushoidossa. Kokonaismäärä oli kasvanut 36 % vuodesta 2011. Lääkehoitomuotojen jakauma oli lähes sama: buprenorfiini-naloksoniyhdistelmävalmiste 62 %, metadoni 37 % ja pelkkä buprenorfiini 2 %. Potilaista oli kuntouttavassa korvaushoidossa 64 % ja haittoja vähentävässä 28 %. Apteekkisopimuksella lääkkeensä haki 7 %. Suurin osa potilaista hoidettiin päihdehuollon erityispalveluissa. Päätelmät Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden määrä on jatkanut kasvuaan. Arviot opioidien ongelmakäyttäjien suuresta määrästä suhteessa korvaushoidossa olevien potilaiden määrään ilmentävät ehkä korvaushoidon lisätarvetta. Hoito keskittyy päihdehuollon erityispalveluihin.
Subject: Opiate Substitution Treatment
+trends
Opioid-Related Disorders
+epidemiology
+rehabilitation
Buprenorphine
Buprenorphine, Naloxone Drug Combination
Methadone
Community Health Centers
Secondary Care
Prisons
Substance Abuse Treatment Centers
317 Farmasia
3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL502017_2981.pdf 607.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record