Valinnanvapaus SOTE-uudistuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/298267

Citation

Lehtonen , L , Hiilamo , H , Erhola , M , Arajärvi , P , Huttunen , J , Kananoja , A , Kekomäki , M , Pohjola , A , Tainio , H , Lillrank , P , Saxell , T , Silander , K & Vartiainen , P 2018 , ' Valinnanvapaus SOTE-uudistuksessa ' , Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti , Vuosikerta. 55 , Nro 1 , Sivut 78-87 . https://doi.org/10.23990/sa.69227

Title: Valinnanvapaus SOTE-uudistuksessa
Author: Lehtonen, Lasse; Hiilamo, Heikki; Erhola, Marina; Arajärvi, Pentti; Huttunen, Jussi; Kananoja, Aulikki; Kekomäki, Martti; Pohjola, Anneli; Tainio, Hanna; Lillrank, Paul; Saxell, Tanja; Silander, Katariina; Vartiainen, Pirkko
Contributor organization: Clinicum
Helsingin yliopisto
Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Yhteiskuntapolitiikka
Oikeustieteellinen tiedekunta
HUSLAB
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 10
Belongs to series: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
ISSN: 0355-5097
DOI: https://doi.org/10.23990/sa.69227
URI: http://hdl.handle.net/10138/298267
Abstract: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti 13.1.2016 asiantuntijaryhmän (sote-asiantuntijaryhmä), jonka tehtävänä on tukea ja antaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään sosiaali- jaa terveydenhuollon uudistuksen valmisteluryhmille. STM pyysi 9.11.2017 asiantuntijaryhmän jäseniltä kirjallista arviota 3.11.2017 päivätystä hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Valtaosa sote-asiantuntijaryhmän jäsenistä päätti jättää saman sisältöisen lausunnon, jossa tuodaan esiin valinnanvapauslakiesityksen keskeiset haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta. Vaikka lausunnon kohteena ollutta esitysluonnosta on lausuntojen perusteella korjattu, on esityksessä edelleen useita asiantuntijalausunnoissa kuvattuja ongelmia. Tässä artikkelissa julkaistaan lausuntojen sisältö. Terveyserojen ja sosiaalisten hyvinvointierojen kaventamiselle on selvä tarve. Valinnanvapauslain riskinä on, etteivät resurssit kohdennu palveluita eniten tarvitseville ja erot sosiaaliryhmien välillä jopa lisääntyvät. Valinnanvapaus voi parantaa niiden sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien henkilöiden asemaa, joiden toimintakyky on riittävä järjestelmän tuomien mahdollisuuksien hahmottamiseksi. Valinnanvapaus ei kuitenkaan toteudu sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Valinnanvapauslaki loisi asiakkaan kannalta monimutkaisen palveluiden järjestelmän, jossa palveluketjut (ainakin useampia palveluita tarvitsevilla) katkeavat. Valinnanvapauslaki voi parantaa perustason terveyspalvelujen saatavuutta, mutta alueellisesti vaikutukset voivat olla erilaisia ja jossain jopa palvelujen saatavuutta huonontavia. Ehdotettu malli edellyttää lisäksi laajaa ja resursseja vaativaa palveluohjauksen organisoimista, koska palvelujen tarjoajan ja palvelujen käyttäjän välillä on tiedollinen epäsuhta, mikä helposti johtaa epätarkoituksenmukaisten taikka kustannusvaikutuksiltaan huonojen palvelujen valintaan. Kokonaisuutena uudistuksen tuloksena syntyvä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on vaikeasti ohjattava. Suomalaiset kokemukset sopimusohjauksesta eivät tue oletusta ohjausmallin tehokkuudesta kustannusten hillinnässä. Taloudellisesti kestävän tuotantotavan hakemiseen maakunnissa tuleekin menemään useita vuosia. Merkittävät siirrot henkilöstöresursseissa yksityisen ja julkisen tuotannon välillä uudistuksen alussa voivat lisäksi vaarantaa keskeisten toimintojen (kuten päivystys) järjestämisen. Maakuntien ja tuottajien rahoituskorvaukset tulisi suunnitella sellaiseksi, että ne kannustavat tarjoamaan palveluita niitä eniten tarvitseville. Korvausperusteilla on myös vaikutusta siihen, mille hoito- tai maantieteellisille alueille tuottajat sijoittuvat.
Subject: 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
69227_Artikkelin_teksti_86809_1_10_20180205.pdf 108.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record