Vastuullisen elintarvikeyrityksen tuotebrändin rakentaminen : Case: Juhla Mokka, Gustav Paulig Ltd

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231139
Julkaisun nimi: Vastuullisen elintarvikeyrityksen tuotebrändin rakentaminen : Case: Juhla Mokka, Gustav Paulig Ltd
Tekijä: Alamartin, Annika
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231139
http://hdl.handle.net/10138/298323
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Tiivistelmä: Tässä Pro Gradu -tutkielmassa on tutkittu vastuullisen elintarvikealan yrityksen tuotebrändin rakentamista sekä luomista. Tutkielman case -osio tarkastelee suomalaista Paulig -yritystä ja heidän tuotettaan Juhla Mokkaa. Tähän tutkielmaan on otettu lisäksi myös vastuullisuuden näkökulma mukaan, joka tekee aiheesta hyvin ajankohtaisen, tärkeän sekä mielenkiintoisen. Vastuullisuus ja ekologinen kuluttaminen ovat tärkeitä aiheita sekä samalla kasvava trendi ja sen vuoksi tutkittavaksi yrityksen kohteeksi on valittu Paulig, joka toimii vastuullisten periaatteiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessani on pohdittu ensin sitä, mitkä tekijät tekevät yrityksen brändistä suositun ja tunnetun. Tämän jälkeen on syvennetty erityisesti Juhla Mokka -brändin menestystarinaan ja mikä on johtanut siihen, että joka toinen Suomessa juotu kahvi on Juhla Mokkaa. Brändin onnistunut strategia on taannut suuren menestyksen ja pysyvän suosion kotimaisilla kahvimarkkinoilla. Juhla Mokan erottautuminen muista saman toimialan kilpailijoista vahvalla brändi-imagollaan on syy sen onnistuneeseen brändimielikuvaan. Tässä tutkimuksessa käsitellään sitä tuotebrändin rakentamisen prosessia, jossa onnistutaan erottumaan kilpailijoista menestyksekkäällä tavalla. Tutkimukset selvittämiseksi on haastateltu Juhla Mokan -tuotepäällikköä sekä lisämateriaalina on käytetty runsaasti Pauligin julkisia dokumentteja ja verkkotiedotteita. Tutkimuksen tueksi on myös käytetty Anu Kultalahden vuonna 2016 tekemä Finnwatchin julkaisua, joka on laaja selvitys kahvitilojen vastuullisuudesta. Brändin rakentuminen on pitkäaikainen prosessi eikä brändityötä voi koskaan sanoa täysin valmiiksi. Kun yritys rakentaa uutta brändiä, on mietittävä aluksi sitä, millainen brändi-identiteetti tuotteelle luodaan. Brändi-identiteetin tärkeys liittyy siihen, millainen mielikuva kuluttajille syntyy brändistä. Brändin luomisessa tulee määrittää myös tuotteen kilpailustrategia ja kuinka se asemoi tuotteensa verrattuna markkinoilla oleviin kilpaileviin tuotteisiin. Juhla Mokka on onnistunut tällä sektorilla olevan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyinen. Brändi on rakennettu niin, että se on perinteinen ja ainutlaatuinen, joka näkyy myös vahvasti kahvin mainonnassa. Juhla Mokka on luotettava, helposti lähestyttävä, positiivinen ja jalat maassa -asenteen omaava brändi.
Avainsanat: vastuullisuus
brändi
brändi-identiteetti
brändin rakentaminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot