Typpilannoituksen ajoituksen vaikutus keräkaalin satoon ja typenkäytön tehokkuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231145
Title: Typpilannoituksen ajoituksen vaikutus keräkaalin satoon ja typenkäytön tehokkuuteen
Author: Lehtoaho, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231145
http://hdl.handle.net/10138/298325
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Varastokeräkaalin Brassica oleracea var. capitata ’Lennox’ typpilannoituksen tehostaminen on kiinnostava tutkimuskohde, koska kaali on ympäristökorvauksen sitoumusehtojen mukaisesti eniten typpilannoitusta yhteen satoon salliva kasvi. Keräkaalille typpi on veden jälkeen eniten satoa rajoittava tekijä ja suurin tarve ajoittuu kerimisvaiheen alkuun. Lisätty typpi myös kiertää aktiivisesti maaperässä ja on siten myös herkkä huuhtoutumiselle. Typpilannoitus tulisi osua yhtäaikaisesti kasvin tarpeeseen ja liiallista tai vääräaikaista typpilannoitusta tulee välttää. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet typpilannoitusten määriin, mutta nyt kiinnostus kohdistuu myös lisätyppilannoitusten ajoituksen määrittämiseen. Kokeessa käytettiin typpiportaita N0–N230 kg/ha, kahta ajoitusmenetelmä-käsittelyä ja orgaanisten lannoitteiden käsittelyä. Käsittelyillä haluttiin selvittää miten eri typpilannoitusmäärät ja ajoitusmenetelmät vaikuttavat satoon. Lisätypen tarpeen ja ajoituksen määrityksessä testattiin pikatyppianalyysiä ja GreenSeeker®-laitetta. Pikatyppianalyysillä mitattiin maan muokkauskerroksesta typen määrää, jonka mukaan lannoituspäätös tehtiin. GreenSeeker®-laitteella mitattiin kasvuston päältä NDVI-arvoja, joiden mukaan lisätyppilannoitukset ajoitettiin. GreenSeeker®-laite tunnisti käsittelyiden eroja kasvukauden lopussa ja pikatyppianalyysi alussa. Sadot vaihtelivat 37 000–101 000 kg/ha välillä. Vähintään 200 kg N/ha typpeä saaneet käsittelyt tuottivat kaikki riittävän sadon yli 92 000 kg/ha. Typpitase oli kaikilla käsittelyillä kohtuullinen. Typenkäytön tehokkuus toi lisätietoa typen lannoitusvaikutuksista. Fysiologinen tehokkuus ja maanpäällisten osien tuotannon tehokkuus tunnistivat kasvin korkean typpipitoisuuden. Pääsääntöisesti typenkäytön tehokkuus laski lannoitemäärän noustessa. Vain lannoitetypenoton tehokkuus nousi. Kauppakelpoisen sadon ja typpipitoisuuden mallinnuksella löydettiin sadonkorjuussa typpipitoisuuden rajaksi 1,7 %, jonka jälkeen sato ei juuri noussut. Tulosten mukaan lannoitemäärä 200 kg N/ha riitti keräkaalin hyvään satoon eikä lannoitustasolla 230 kg N/ha saatu merkittävää sadonlisää.The utilisation efficiency of nitrogen fertilizer in head cabbage (Brassica oleracea var. capitata) ’Lennox’ has become a topic of interest since the environmental compensation bond for agricultural products allows the highest nitrogen fertilizer levels for cabbage production. Nitrogen is an important limiting factor for cabbage yield, second only to water availability. Lack of available nitrogen causes yield loss, but excess nitrogen increases risks for fertilizer runoff to the environment. The nitrogen cycle is rapid in the soil environment which is why the timing of application and amount of available nitrogen should coincide with the nitrogen demands of the plant. This study focused on what effects the timing of application of N has on the yield. Previous studies have focused mainly on the nitrogen fertilization rates rather than the timing of application. The second goal was to study the combined effects of nitrogen rates and the timing of application on the cabbage yield. The experiment was based on nitrogen levels ranging from N 0 kg/ha to N 230 kg/ha, two timing treatments and an organic fertilizer treatment. The initial fertilizer requirements of the soil were determined by soil N analysis and the supplemental N rates with a handheld GreenSeeker® device. The soil samples were taken from the plough layer, while the GreenSeeker® device measures NDVI values from above the cabbage rows. The device quantified differences between treatments better in the late growing season whereas the soil N analysis is more reliable in the early season. Yields varied from 37 000 kg/ha to 101 000 kg/ha. All treatments with a minimum 200 N kg/ha produced a good yield >92 000 kg/ha, regardless of the timing of application. The nitrogen balance was moderate for all treatments. The nitrogen utilisation efficiency brought additional insight into the effects of nitrogen fertilization. PE (Physiological Efficiency of applied Nitrogen) and PBE (Plant above-ground Biomass production Efficiency) indicated the higher nitrogen levels in the plant. It was found that after a level of 1.7 % N in the plant the yield growth rate began to slow down. The results indicated that a 200 kg N/ha fertilization level is sufficient for good yield. However, the timing effects of nitrogen application requires more research.
Subject: keräkaali
GreenSeeker
typpilannoituksen ajoittaminen
typenkäytön tehokkuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record