Kanssasäätely esiopetusryhmän leikkimaailmatoiminnassa : Aikuisen toteuttaman säätelyn keinot ja mahdollisuudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241153
Title: Kanssasäätely esiopetusryhmän leikkimaailmatoiminnassa : Aikuisen toteuttaman säätelyn keinot ja mahdollisuudet
Author: Olli, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241153
http://hdl.handle.net/10138/298389
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa kanssasäätelyä lähestyttiin kokoaikaisena aikuisen ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa ilmenevänä säätelyprosessina, jossa tyynnytys ja aktivointi tapahtuvat monen eri kommunikointikanavan kautta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kanssasäätelyn keinoja varhaiskasvatuksen opettaja käyttää tyynnyttääkseen ja aktivoidakseen lapsia leikkimaailmatoiminnan kontekstissa. Kiinnostus kohdistui myös siihen, mitä kanssasäätely mahdollistaa aikuisen ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Menetelmät. Tutkimuksen videoaineisto tuotettiin videohavainnoimalla erään Etelä-Suomessa sijaitsevan päiväkodin esiopetusryhmän leikkimaailmatoimintaa keväällä 2018. Videoaineistoa kertyi yhteensä 6 tuntia ja 24 minuuttia. Kyseessä oli laadullinen tutkimus, jonka aineiston analyysimenetelmänä käytettiin keskustelunanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa tyynnytyksen sekä aktivoinnin rinnalle vakiintui kolmas kanssasäätelyn muoto tyynnytys ja aktivointi, joka kuvaa tyynnytyksen ja aktivoinnin samanaikaisuutta aikuisen ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että aikuinen toteutti kanssasäätelyä kahdella vuorovaikutuksen tasolla. Yksittäisen lapsen vuorovaikutuksen tasolla aikuinen vastasi yksittäisen lapsen säätelytarpeisiin. Koko ryhmän vuorovaikutuksen tasolla aikuinen vastasi yhtäaikaisesti useiden lasten säätelytarpeisiin. Kanssasäätelyn ja leikkimaailmatoiminnan organisoitumisen välillä havaittiin yhteyksiä, sillä kanssasäätelyn muodot painottuivat leikkimaailmatoiminnan eri kohdissa. Tulokset tukevat näkemystä kanssasäätelystä dynaamisena säätelyprosessina, joka mukautuu aikuisen ja lasten välisessä kokoaikaisessa vuorovaikutuksessa. Kanssasäätelyn myötä aikuisen on mahdollista vastata useiden lasten moninaisiin kanssasäätelyn tarpeisiin yhtäaikaisesti koko ryhmän yhteisen toiminnan aikana. Kanssasäätelyllä on merkittäviä mahdollisuuksia etenkin suurten lapsiryhmien pedagogisen vuorovaikutuksen organisoimisessa.Objectives. The purpose of this study was to examine what kind of forms of co-regulation a teacher of early childhood education utilizes in order to calm down and activate children within a framework of a playworld. In addition, opportunities of the co-regulation were examined. One of the main interests of this study was also to examine, which kind of possibilities the co-regulation can create when it comes to the interaction between the teacher and children. In this study, the co-regulation was considered as an ongoing, moment to moment unfolding regulation process, occurring in the interaction between the adult and children. In this approach, calming and activating occur through multimodal communication. Methods. The video data of this study was collected by using video observation in the preschool group (6-year-olds children) in the Southern Finland in spring 2018. The data consists of 6 hours and 24 minutes of video recorded, naturally occuring interaction. This study was a qualitative research and conversational analysis was used as a method of data analysis. Results. In earlier research studies, calming and activating are considered as typical forms of the co-regulation. The third form of the co-regulation, however, was found in this study. This new form is calming and activating, which means calming and activating occur in the interaction at the same time. In according to this observation, the adult creates co-regulation by using two different interaction levels. When interacting on the one-child interaction level, the adult responds to the child’s co-regulation needs. As for interacting on the group interaction level, the adult responds to the needs of all children. There were found some similarities between the progress of the playworld activity and the co-regulation. In specific parts of the playworld activity, some forms of the co-regulation were found to be more recurrent. The results support that co-regulation is a dynamic regulation process which varies during the interaction. By utilizing the co-regulation, the adult is capable of responding to the different needs of a group of children. Benefits of the co-regulation occur especially when organizing pedagogical interaction in a big group of children.
Subject: kanssasäätely
vuorovaikutus
leikkimaailmatoiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Olli_Maija_Pro_Gradu_2018.pdf 979.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record