Pienpanimoiden oluet : Mikä niissä kiinnostaa pienpanimo-olutta juovia kuluttajia?

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241171
Titel: Pienpanimoiden oluet : Mikä niissä kiinnostaa pienpanimo-olutta juovia kuluttajia?
Författare: Tuominen, Aino
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241171
http://hdl.handle.net/10138/298390
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstrakt: Pienpanimo-olut on ollut viime vuosina kovassa nosteessa Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä pienpanimo-oluissa kiinnostaa niitä kuluttavia kuluttajia. Tarkastelen tutkimuksessani pienpanimo-oluita harrastavien sosio-ekonomisia taustoja, pienpanimo-oluen kuluttamisen paikkaa ja seuraa sekä pien- ja suurpanimo-olueen liitettäviä eroja. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa. Kyselylomakkeeseen vastasi 185 vastaajaa, joista suurin osa oli 20-34 -vuotiaita, korkeasti koulutettuja miehiä. Aineistolle tehtiin faktorianalyysi ja useista muuttujista muodostettiin keskiarvomuuttujia. Aineisto analysoitiin ristiintaulukoimalla sekä Mann-Whitneyn U-testillä. Pienpanimo-olutta juotiin tulosten mukaan usein yksin, puolison/seurustelukumppanin tai ystävien kanssa, kun taas suurpanimo-olutta juotiin lähinnä ystävien kanssa. Pienpanimo-oluen juontipaikka oli usein koti tai kaverin luona. Tuloksista ilmeni, että usein pienpanimo-olutta juovat pitivät itseään useammin olutharrastajina kuin harvemmin pienpanimo-olutta juovat. Usein pienpanimo-olutta juovat pitivät kotimaisuutta, laatua, eri pienpanimoita ja eri pienpanimo-oluita sekä elämyksellisyyttä tärkeämpinä ominaisuuksina kuin harvemmin pienpanimo-olutta juovat. Usein pienpanimo-olutta juovat olivat harvemmin pienpanimo-olutta juovia useammin valmiita matkustamaan oluen perässä. Tulosten mukaan pienpanimo- ja suurpanimo-olueen suhtaudutaan eri tavoin. Pienpanimo-oluen kohdalla kiinnitetään enemmän huomiota oluen eri ominaisuuksiin, kuten vaahtoamiseen ja hapokkuuteen. Niiden valintakriteereissä korostuvat hintaa enemmän sellaiset seikat kuin kotimaisuus ja paikallisuus, saadut arvostelut, oluttyyppi sekä oluen valmistanut panimo. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pienpanimo-oluisiin kohdistuvaan kiinnostukseen vaikuttaa useita eri tekijöitä ja että pien- ja suurpanimo-oluiden kuluttaminen on tilannesidonnaista.Craft beer has become very popular in Finland and around the world in the last few years. The aim of this thesis was to find out why consumers who drink craft beer are interested in it. In this thesis, I examine the socio economical backgrounds of craft beer consumers, the place and company in which craft beer is being consumed and the differences between craft beer and commercial beer. The data of this thesis were collected in a questionnaire, which was shared in the social media platforms Facebook and Instagram. The questionnaire received answers from 185 respondents, most of whom were 20-34-year-old highly educated men. A factor analysis was conducted, based on which mean variables were constructed. The data were analyzed by cross-tabulation and Mann-Whitney’s U-test. According to the results, craft beer is often consumed alone, with partner or with friends. The drinking place was often either home or friends place. Also, the respondents who drank craft beer more often tended to think themselves more often as beer enthusiasts than those respondents who drank craft beer irregularly. Those who drank craft beer more often held the domesticity, quality, different microbreweries, different craft beers and the overall experience as more important features than those who drank craft beer more rarely. Also, those who drank craft beer more often were ready to go after the craft beer more likely than those who drank craft beer more rarely. The attitude towards craft beer and large breweries’ commercial beer is different. In the case of the craft beer, more attention is paid to the different features of the beer, like foaming and acidity. Also, many other aspects are highlighted in the selection criteria of craft beer: domesticity and locality, reviews, type of beer and the brewery. It can be concluded, that there are plenty of different factors which affect the interest towards craft beer and the consumption of craft beer and commercial beer is situational and related to the regularity of drinking beer.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tuominen_Aino_Pro_gradu_2018.pdf 1.257Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post