The Image of Youth in Transformation : Nicaraguan University Students and the Path to Adulthood

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4882-7
Julkaisun nimi: The Image of Youth in Transformation : Nicaraguan University Students and the Path to Adulthood
Tekijä: Pääkkönen, Hanna-Maija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: In this dissertation, I research the social realities of Nicaraguan university students and how their experiences are constructed within different social fields. Youth studies in Nicaragua have focused strongly on gang-related violence and reproductive health. Academic youth is often left out of the studies, even though there has been an increased incorporation of young people, especially of the female population, in higher levels of education during the last two decades. The main objectives of this study were to broaden the view of Nicaraguan youth in a changing society by researching the experiences and social realities of Nicaraguan students, and to discuss the questions and contradictions of global and local youth from a Latin American perspective. This study is based on ethnographic material collected in Nicaragua during several periods of fieldwork from 2008 to 2016. The data are, so far, the most comprehensive material on Nicaraguan university level students yet produced. The material was analyzed within the interdisciplinary framework of the social and cultural construction of knowledge and the concept of the life course. Central to this study are the concepts of ‘social fields,’ ‘capital’ and ‘habitus’ as used by Pierre Bourdieu and the idea of the life course, originally presented by Glen Elder, as nonlinear and complex. My results show that despite global influences and global opportunities,, local networks provided the students with a sense of belonging as well as produce social capital. My data shows that despite increased globalization the importance of locality as a source of social capital cannot be underestimated, since according to my results social capital enabled the students in this study to move with ease within different conceptual frameworks. In the light of my material I also note that it is important to consider the influence of social media and virtual space when the reproduction of capital in the lives of the young is discussed. Gender and class are also still relevant in the lives of the students who participated in this study. The students reworked and modified the spaces and places of gender in multiple ways. My results show that the knowledge of the correct manner of discussing gender and gender equality at the university and in the labor market is an important part of adapting the specific social rules expected from a student, while many of the traditional attitudes of gendered division remain intact in the private sphere of life. A central result of this study is the importance of education as a transition rite. Education itself has become a value, and being a student produces valuable social capital. Becoming a professional, as the students expressed it when discussing graduation, is a transition rite to becoming a fully recognized adult member of society. Thus, studying is not just a way of acquiring better access to economic capital or a necessity to maintain oneself financially, it is also an important rite and transition into adulthood; a process of endorsing a new place and role in society, independent of possible labor market integration.Tutkin väitöskirjassani Nicaragualaisten opiskelijoiden kokemuksia sosiaalisista tiloista. Väitöskirjani tuo uutta tietoa sekä Latinalaisen Amerikan tutkimuksen että nuorisotutkimuksen aloille. Teoreettisen taustan tutkimukselleni muodostavat Pierre Bourdieun teoria pääomasta, kentistä ja habituksesta sekä näkemys elämänkaaresta moni-ulotteisena ja muuttuvana. Tutkimukseni keskiössä on ovat Nicaragualaisten opiskelijoiden haastattelut. Keräämäni aineisto on tähän mennessä laajin maan opiskelijoista kerätty etnografinen aineisto. Aineisto koostuu survey-kyselystä, teemahaastatteluista, ryhmä keskusteluista sekä kenttäpäiväkirjoistani. Tutkimukseni tulokset osoittavat sosiaalisen pääoman olevan tärkeässä asemassa opiskelijoiden elämässä. Sosiaalista pääomaan tuottavat ja vahvistavat erityisesti paikalliset verkostot. Tunne kuulumisesta paikalliseen yhteisöön osoittautui hyvin tärkeäksi haastattelemieni opiskelijoiden elämässä. Käsittelin tutkimuksessani myös sukupuolen vaikutusta opiskelijoiden kokemuksiin. Tulokseni osoittavat että sukupuoli ja luokka ovat edelleen keskeisiä käsitteitä Nicaragualaisten opiskelijoiden elämässä. Opiskelijat muokkasivat perinteisiä sukupuolimalleja monin tavoin ja keskustelivat aktiivisesti sukupuolen merkityksestä. Tutkimukseni keskeinen tulos on koulutuksen vahva asema. Opiskelu ja koulutus olivat monille opiskelijoille jo itsessään keskeinen arvo, sillä opintojen suorittaminen merkitsi potentiaalisen työpaikan lisäksi myös muutosta sosiaalisessa asemassa, niin perheen sisällä kuin yhteiskunnassakin. Opintojen päättäminen merkitsi monille siirtymää lapsesta aikuiseksi myös oman perheen ja suvun sisällä.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4882-7
http://hdl.handle.net/10138/298517
Päiväys: 2019-04-05
Avainsanat: alue- ja kulttuurintutkimus
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot